Agenda

IGOV Kenniscafé Omgevingsgericht Ontwerpen

We ontwerpen openbare verlichting op basis van richtlijnen, we kiezen armaturen, masthoogtes en posities op basis van lichtberekeningen. Maar past dit nog wel in de huidige tijd? dat is het onderwerp van dit Kenniscafé.

Dit Kenniscafé is dé kans om meer te weten te komen over omgevingsgericht ontwerpen. Heldere informatie, concrete tips én zicht op de actuele ontwikkelingen. Met als uitgangspunt de omgeving, bebouwing, inrichting en het (gewenste) gebruik van de openbare ruimte. Vanuit het welbevinden van de mens, duurzaamheid en de natuur. En met de technische mogelijkheden van Smart Lighting.

 

OVLNL overweegt met experts en ervaringsdeskundigen een publicatie te maken over dit thema die bestaat uit verschillende onderdelen;

  • Omgeving en bebouwing waar het welbevinden van de mens en de functie en het gewenst gebruik van de openbare centraal staat.
  • Infrastructuur waar de faciliteiten zoals straatmeubilair en bomen en toegepaste materialen van de inrichting van de openbare ruimte centraal staan.
  • Lichttechniek waar we kijken naar wegdekreflectie, Ti, Gelijkmatigheid, Ev, etc…. waar veiligheid en comfort van de weggebruiker centraal staan.
  • Duurzaamheid waar we kijken naar natuur en milieu, flora en fauna maar ook naar materiaalgebruik, circulariteit, energie en Co2.
  • Innovatie waar we kijken naar Smart Cities en Smart Lighting en technieken waaronder ook digitale connectiviteit en IoT
Voor ieder van deze onderdelen zien we verschillende experts die vanuit hun kennis inhoud geven. En vanuit de OVLNL netwerken Kennis, Licht&Omgeving en Maatschappij wordt sturing gegeven om de samenhang en kwaliteit te borgen.
 

Deel dit artikel