Agenda

Studie naar 'stad van de toekomst'

Vereniging Deltametropool werkt samen met BNA Onderzoek, TU Delft en partners aan de opgaven van toekomstige grootstedelijke gebieden. Op 10 januari gaat de ontwerp ‘De stad van de toekomst’ van start.

In deze studie wordt aan de hand van vier testlocaties van 1x1 kilometer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. De onderliggende vraag tijdens de ontwerpstudie is hoe Nederland in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties.

Resultaten bespreken

Tijdens de studie zorgt Vereniging Deltametropool ervoor dat resultaten vanuit de ontwerpers aan bestuurlijke tafels worden besproken en in debat worden gebracht met publieke en private partijen. Deze rondetafelgesprekken geven bestuurders, publieke en private partijen inzicht in de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van toekomstige metropolitane stedelijke gebieden. Zo kunnen de gebiedsspecifieke vragen naar regionale en nationale opgaven worden vertaald naar noodzakelijke instrumenten, beleidsconcepten en ruimtelijke visies. Meer informatie vai deze link.

Deel dit artikel