Agenda

Krijg grip op de Omgevingswet

Het lijkt erop dat de Omgevingswet niet in 2019, maar later in werking zal treden. Dat respijt is hard nodig, want de meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is.

26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving komt met een nieuwe Omgevingswet onder één noemer. Geen makkelijke klus en daarom organiseert Binnenlands Bestuur op donderdag 28 september het congres ‘Grip op de Omgevingswet’. Dagvoorzitter is Elisabeth van den Hoogen.

Balans opmaken

Bij het congres 'Grip op Omgevingswet' van Binnenlands Bestuur wordt een balans opgemaakt van de ervaringen uit het veld. Lessen van best en bad practices worden bestudeerd en op een inspirerende manier gebundeld. Speciale aandacht is er in het programma voor de omgevingsvisie waar veel decentrale overheden momenteel aan werken.


Bekijk het volledige programma op de website van Binnenlands Bestuur. Aanmelden kan via deze link.

Deel dit artikel