Agenda

IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting

Dit Kenniscafé, dat wordt gehouden op 6 september, omvat een mix van verschillende actuele onderwerpen. Voor elk onderwerp komen verschillende experts aan bod die vanuit hun kennis inhoud geven aan de verschillende sessies en met de aanwezigen hierover in gesprek gaan aan de discussietafel onder leiding van dagvoorzitter Daaf de Kok. Aan het eind van de dag wordt verslag uitgebracht over de verschillende thema's en wordt bepaald voor welke onderwerpen opvolging gewenst is.

Het Kenniscafé behandelt de volgende drie onderwerpen: 

  • De LED driver (inleider: Ralph Langen, Signify/Philips): in deze sessie worden de functies van de LED Driver nu en in de toekomst besproken. Beschouw de driver als het brein van de armatuur. Het Kenniscafé reikt mogelijkheden aan om te kijken naar de mogelijkheden van de driver bij het aanschaffen van een armatuur. Het is volgens het IGOV belangrijk om bewust te zijn van de functies en mogelijkheden die de driver te bieden heeft.

  • De Nieuwe Elektriciteitswet (inleider Rick Poulussen, Enexis): deze discussie is tweeledig; Enerzijds gaat deze over het veiligheidsniveau dat de nieuwe Netcode voor OVL netten op het net van de beheerder eist. Anderszijds richt deze sessie zich op de eisen die de NEN1010 stelt voor overige OVL-installatie.

  • Wet Bodembescherming (inleider Koen Sanders, gemeente Utrecht): in deze sessie staan de regels en handelingen aangaande bodembescherming centraal. Er wordt aangekaart hoe er het best met complicaties en problemen om dient te worden gegaan. 
Programma:
13.00 uur: welkom door dagvoorzitter Daaf de Kok

13.10 - 14.00 uur: deelsessies
- De LED driver, inleider Ralph Langen, Signify/Philips
- De gevolgen van de nieuwe E-wet, inleider Rick Poulussen, Enexis
- Wet bodembescherming, inleider Koen Sanders, gemeente Utrecht

14.00 - 15.00 uur: discussieronde per onderwerp"

15.00 - 15.15 uur: pauze

15.15 - 16.00 uur: samenvatting en vervolgafspraken

16.00 uur: einde


Dit Kenniscafé is gratis voor IGOV, IGOV Innovatie Platform deelnemers en netbeheerders. Voor niet-deelnemers en overige kost de toegang €150,- excl. BTW per persoon. 

Aanmelden voor het Kenniscafé kan via deze link

Deel dit artikel