Agenda

Masterclass Prettige Plekken

Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Tijdens de basismasterclass, die vanwege de grote belangstelling nu voor de vierde keer wordt herhaald, leert u door de ‘bril van de gebruiker’ te kijken bij het inrichten van de openbare ruimte en ziet u welke voordelen (én gevolgen) dat heeft. De basismasterclass behandelt de belangrijkste voorwaarden voor een goed gebruikte openbare ruimte, de Vier V’s: Veiligheid, Verblijf, Variatie en Verplaatsing.


Voor wie?

Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, toeleveranciers, belangenverenigingen, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, beleids- en beheermedewerkers bij kleine én (middel)grote gemeenten.

Neem deel aan de Masterclass Prettige Plekken op 15 november 2017 in Breda.

Kijk hier voor meer informatie »

Deel dit artikel