Agenda

Symposium 'De meerwaarde van ecodorpen'

Het Nederlandse Ecodorpennetwerk nodigt u op 27 september uit voor een symposium over de belangrijke rol die ecodorpen wereldwijd spelen bij het halen van een aantal VN-duurzaamheidsdoelstellingen. Laat u inspireren door voorbeelden van projecten uit binnen- en buitenland die tonen hoe ecodorp-initiatieven in samenwerking met hun gemeente aan deze doelstellingen bijdragen, waar zij tegenaan lopen en waar kansen liggen. Een afwisselende dag met presentaties, dialoogsessies, verdiepende workshops, match-making, intentieverklaring en een excursie naar Aardehuizen-Olst. Initiatiefnemers van ecodorpen, provincies, ontwikkelaars, gemeenten en andere geïnteresseerden ontmoeten elkaar deze dag en wisselen ervaringen uit.

Burgerinitiatieven in de nieuwe Omgevingswet
Gemeenten staan voor grote duurzaamheidsopgaven, zoals de energietransitie, klimaatverandering, lokale werkgelegenheid, een gezonde en sociale leefomgeving en duurzame voedselproductie. Deze opgaven zijn vaak te groot voor overheden alleen. Gelukkig nemen steeds meer burgers het initiatief om hier een bijdrage aan te leveren, waaronder de initiatiefnemers van ecodorpen. Gemeenten kunnen bij de realisatie van dit soort projecten een inspirerende en verbindende rol vervullen. Deze wederzijdse afhankelijkheid en positieve samenwerking past naadloos in de komende nieuwe Omgevingswet, waar veel ruimte is voor ondersteuning van burgerinitiatieven. 

Wat is een ecodorp?

Een ecodorp is een particulier initiatief voor een ecologische leefgemeenschap met als doel sociaal, economisch en ecologisch duurzaam te zijn. Wereldwijd zijn er al vele honderden ecodorpen (www.ecovillage.org ). In het hele land zijn de laatste jaren veel nieuwe initiatieven gestart en gerealiseerd. De ecodorpen zijn georganiseerd in het Nederlandse ecodorpennetwerk (www.ecodorpennetwerk.nl), dat actief lid is van het Global Ecovillage Network.

In de praktijk blijkt dat het vaak vele jaren duurt of zelfs onmogelijk lijkt om daadwerkelijk een ecodorp neer te zetten. Los van de hoge grondprijzen, is het voor ambtenaren vaak moeilijk om dit soort nieuwe initiatieven in te passen binnen de huidige wet- en regelgeving. In dit symposium zoeken we samen naar nieuwe ingangen.

Inhoud symposium:

• Welkom door Ton Strien, burgemeester van Olst-Wijhe en Henry Mentink, voorzitter Ecodorpennetwerk

• Plenaire lezingen:

Wim van der Donk Commissaris van de Koning - Noord-Brabant
Camilla Nielsen-Englyst Global Ecovillage Network-Europe
Monique Wijn Ecodorpennetwerk Nederland
Hans Leeflang (o.v.) Ministerie van Infrastructuur en Milieu

• Dialoog-presentaties tussen lokale overheden en ecodorpen, successen en uitdagingen

• Verdiepende workshops over financiering, juridische zaken, bestemmingsplannen, regelgeving en meer

• Oogst van de dag: ondertekening intentieverklaring en excursie naar Olst-Aardehuizen

Locatie: Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, 8121 CM Olst

Datum:
Donderdag 27 september

Tijd:
10.00u (inloop) – 16.30u (na afloop hapje en drankje)

Kosten: € 195, inclusief lunch, netwerkbijeenkomst en rondleiding ‘Aardehuizen Olst’

Aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-meerwaarde-van-ecodorpen-46977816915

Informatie: 
symposium@ecodorpennetwerk.nl

Deel dit artikel