Agenda

Masterclass Gezonde Openbare Ruimte

De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden en dorpen. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Nu gezondheid opgenomen gaat worden in de nieuwe Omgevingswet, liggen er kansen om het thema een volwaardige plek te geven in het ruimtelijke domein. De openbare ruimte zou gezond gedrag moeten bevorderen, doordat hij uitnodigt tot bewegen, spelen, sporten en ontmoeten. Maar hoe plan en ontwerp je een gezonde openbare ruimte?

 

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de ruimtelijke voorwaarden die leiden tot een gezonde openbare ruimte. Er komt een variëteit aan thema’s en plekken aan de orde: van aantrekkelijke en veilige sport- en speelgelegenheid in de buurt tot routes en parken. Zo leert u de ruimtelijke succesfactoren van een gezonde openbare ruimte herkennen. De masterclass Gezonde Openbare Ruimte focust op sporten, spelen, bewegen, ontmoeten en rust en stilte in de openbare ruimte.


Voor wie?

Beleidsmakers, planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, welzijn, (preventieve) gezondheidszorg en mensen werkzaam binnen ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg.

Neem deel aan de Masterclass Gezonde openbare Ruimte op 2 november 2017 in Zwolle.

Kijk hier voor meer informatie »

Deel dit artikel