Agenda

Masterclass Gezonde Openbare Ruimte

Nu gezondheid opgenomen gaat worden in de nieuwe Omgevingswet, liggen er kansen om het thema een volwaardige plek te geven in het ruimtelijke domein. Maar hoe plan en ontwerp je een gezonde openbare ruimte?

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de ruimtelijke voorwaarden die leiden tot een gezonde openbare ruimte. Er komt een variëteit aan thema’s en plekken aan de orde: van aantrekkelijke en veilige sport- en speelgelegenheid in de buurt tot routes en parken. Zo leert u de ruimtelijke succesfactoren van een gezonde openbare ruimte herkennen. De masterclass Gezonde Openbare Ruimte focust op sporten, spelen, bewegen, ontmoeten en rust en stilte in de openbare ruimte.

Voor wie?

Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, toeleveranciers, belangenverenigingen, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, beleids- en beheermedewerkers bij kleine én (middel)grote gemeenten.


Lees hier het programma van de masterclass. Of meld u hier direct aan.

Deel dit artikel