Artikel

Probeer lichtscenario's uit met virtual reality

De mogelijkheden met verlichting worden groter en groter. Licht is geen technische voorziening meer dat alleen moet voldoen aan richtlijnen. Licht beïnvloedt tegelijkertijd de ruimtelijke beleving, flora en fauna en onze portemonnee. Daarom is het van belang de juiste keuzes te maken en te begrijpen wat de impact is van die keuzes. Welk licht wil je waar, in welke vorm en op welk moment?

Dat vraagt om zorgvuldige afstemming met stakeholders met diverse achtergronden en inzichten over een in eerste instantie abstract medium. Bovendien is het niet meer van deze tijd om alle eisen en wensen in één keer vast te leggen en vervolgens als expert in één keer in een ontwerp te vatten. Studio DL is van mening dat een lichtontwerp opgesloten ligt in het vraagstuk en dat het samen met de opdrachtgever ‘ontdekt’ wordt. Voortschrijdend inzicht moet dan in het ontwerp kunnen vloeien.

Lichtscenario uitproberen

Studio DL maakt daarom gebruik van een cyclisch iteratief ontwerpproces. Om dat te faciliteren is het bedrijf altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Een recente ontwikkeling is een instrument waarbij Studio DL gebruikt maakt van virtual reality (VR) om verschillende scenario’s en -keuzes ‘live’ uit te proberen met projectgroepleden en belanghebbenden. Op deze wijze ontstaat inzicht in mogelijkheden en beleving bij ‘leken’ enerzijds en meer inzicht in wensen van gebruikers bij de ontwerpers anderzijds.

 

Het idee van Studio DL is een van de inzendingen voor de Inspiratie Award die op 16 november wordt uitgereikt op het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht. Bekijk hier de overige inzendingen.

Deel dit artikel