Artikel

Brandrisico het grootst bij in-dak PV-systemen

De Nederlandse fotovoltaïsche (PV-)markt groeide in 2018 bijna twee keer zo hard als de wereldwijde markt. Het totaal opgesteld zonnestroomvermogen in Nederland maakte een sprong van 2,9 GWp naar 4,2 GWp. In 2018 deed zich een aantal branden voor bij of door PV-systemen.

Voor adviesbureau DGMR aanleiding om de brandrisicos van PV-systemen te onderzoeken. DGMR wil de risico’s in beeld krijgen om verstandig te kunnen adviseren hoe de risico’s afdoende zijn te beperken.”Een interview over de eerste bevindingen.


Auteur: Wijnand Beemster


Bestaat er regelgeving voor brandveiligheid van PV aan de gevel of op het dak? 

In Nederland is er geen specifieke bouwwetgeving voor PV-panelen. De PV-panelen vallen onder de algemene regels voor gevels en daken, zoals de bestaande regels voor de brandklasse van gevels en daken. Overigens gelden deze weer niet over opbouw PV-systemen op een plat dak. Daarnaast is de NEN1010 (Elektrische installaties voor laagspanning) van toepassing, maar deze is niet toegesneden op de specifieke risico’s. Er zijn wel normalisatie-documenten in de private (niet-wettelijke) sfeer. Zie bijvoorbeeld CLC/TR 50670:2016 (testmethode voor daken met niet-geïntegreerde PV-panelen), en de NEN 7250 (plaatsing van PV-panelen in het algemeen).


Is PV een brandgevaarlijk product? 

Een PV-paneel is niet per definitie een brandgevaarlijk product. Het brandrisico vraagt wel om bewuste aandacht in het ontwerpproces, de uitvoering en de gebruiksfase. Met name installatiesdie in een plat of schuin dak zijn geïntegreerd, zijn er gevoelig voor, maar branden treden ook op in ‘op-dak-systemen’. Sommige panelen kunnen behoorlijk branden, maar ten minste even belangrijk is het PV-paneel als bron voor het ontstaan van een brand. Zeker in de geïntegreerde toepassingen in gevel en dak kan de toepassing brandgevaarlijk zijn, vooral omdat veel stakeholders in het ontwerp tot en met gebruik daar geen weet van hebben.  


Het brandgevaar blijkt voor een flink deel toe te schrijven aan zaken die buiten de feitelijke producten liggen, zoals het combineren van verschillende merken connectoren en aan ondeskundige montage.
Er zijn systeemkeuzen te maken die ontstekingsrisico’s kleiner maken. Een belangrijke kwestie is of ontstekingsbronnen in de installatie gescheiden worden gemonteerd van brandbare bouwmaterialen. Dat geldt in de eerste plaats voor de panelen direct naast brandbare folies en isolatie.In de tweede plaats voor verbindingen tussen panelen onderling en met omvormers.


DGMR is bezig met onderzoek en het ontwikkelen van richtlijnen. Waarom doen jullie dat?  

DGMR Bouw adviseert in projecten met betrekking tot verschillende expertises, variërend van duurzaamheid, bouwfysica, binnenmilieu, beveiliging, bouw- en geveltechniek tot aan brandveiligheid. Advies over brandveilige daken en gevels is daarbij een onderdeel. Naarmate PV-systemen meer worden geïntegreerd in dak of gevel worden de brandrisico’s groter. DGMR wil die risico’s in beeld krijgen om verstandig te kunnen adviseren hoe de risico’s afdoende zijn te beperken. 


Hoever zijn jullie?  

Wij zijn net begonnen met het ontwikkelen van de interne richtlijn en zitten nog in de fase van inventariseren, verzamelen en ordenen van gegevens. Dit gebeurt door dezelfde adviseurs en specialisten die ook betrokken zijn bij de whitepaper Het belang van brandveilige gevels.”


Worden de onderzoeksresultatengepubliceerd? 

Het opstellen van de interne richtlijnen is in eerste instantie bedoeld om onze kennis en kunde op dit vlak te actualiseren en uit te breiden om vervolgens intern een consistente aanpak in onze adviezen vast te leggen. Als wij vervolgens het idee hebben dat deze richtlijnen toegevoegde waarde hebben voor derden en DGMR daarmee de markt een plezier kan doen, zullen wij deze richtlijnen beschikbaar maken als downloadbare paper, of verwerken in onze whitepaper Het belang van brandveilige gevels. 


Dit artikel is verschenen in Stedebouw en Architectuur 03/2019. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in onze bibliotheekDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel