Artikel

Trend: Speelruimte in 'digitale' kaart

Online kaartmateriaal is een prima middel om mensen te stimuleren meer in de buitenlucht te bewegen.

De samenleving digitaliseert. Dit gaat vaak ten koste van buiten spelen en bewegen, maar biedt ook kansen voor nieuwe initiatieven. De afgelopen jaren zijn verschillende concepten ontwikkeld om digitalisering te benutten ter bevordering van buiten spelen, zoals de ontwikkeling van interactieve speeltoestellen en de aanleg van wifi-punten.

 

Maar denk ook aan bijvoorbeeld Pokémon Go waarbij kinderen de hele stad door wandelen en fietsen. Digitalisering biedt ook de mogelijkheid om voor bewoners en kinderen inzichtelijk te maken wat er buiten te beleven is en waar zij in een stad kunnen spelen en sporten. Met behulp van online kaartmateriaal zijn verschillende toepassingen in ontwikkeling om speelruimte juist naar bewoners toe te brengen en hen hierbij te betrekken.

Inzichtelijk en herkenbaar

Om gebruik van speel- en sportplekken te stimuleren is het goed als inwoners eenvoudig kunnen zien welke plekken er bij hen in de buurt gelegen zijn. Via Google Maps zijn sportverenigingen, speeltuinverenigingen en bijvoorbeeld speellocaties van Staatsbosbeheer en IVN al goed te vinden. De openbare gemeentelijke speelvoorzieningen voor ‘dagelijks’ gebruik staan hierop meestal niet aangegeven. Verschillende gemeenten beschikken in hun beheersysteem voor speelruimte over locatie-informatie van hun speel- en sportlocaties.

 

En een aantal gemeenten heeft inmiddels ook speelruimtekaarten beschikbaar voor bewoners, sommige zelfs digitaal. Op die kaarten worden de speelplaatsen inzichtelijk gemaakt en via de foto’s herkenbaar voor bewoners. Bewoners kunnen zo eenvoudig zien waar speel- en sportplekken bij hen in de buurt zijn. Het kan de gebruiker aanmoedigen om ook eens langs andere plekken te gaan.

Aantrekkelijk en publieksvriendelijk

ABSWeb, ontwikkeld door Speelplan en DCTT, is een online beheersysteem voor allerlei objecten in de openbare ruimte, waaronder speelplekken en speeltoestellen. ABSweb werkt met een digitale kaart om zo de beheerinformatie duidelijk inzichtelijk te maken voor de professional. De informatie op deze kaart is wel te ‘droog en praktisch’ in de ogen van een leek.

 

In ABSweb kan daarom de locatie-informatie direct worden gekoppeld aan een aantrekkelijk vormgegeven speelruimtekaart met kleuren, icoontjes en mooie foto’s, waarin juist de kwalitatieve beoordeling van de inrichting naar voren komt. Deze publieksvriendelijke kaart is gericht op gebruik en inzage door bewoners.

Interactief en bruikbaar

Naast het verstrekken van overzicht en basisinformatie over speel- en sportplekken, kan een digitale kaart ook worden gebruikt als tool voor het verzamelen van informatie. Er bestaan al verschillende websites en apps om de openbare ruimte en voorzieningen te beoordelen en meldingen te maken bij gebreken. Google spant de kroon als het gaat om het beoordelen van een bezoek aan een supermarkt, pretpark of restaurant. Voor meer locatie- en buurtspecifieke meldingen van gebreken kun je terecht op websites als verbeterdebuurt.nl. Burgers kunnen digitaal op een kaart een melding doen van een probleem in de openbare ruimte.

 

 

Wanneer je als eigenaar van speelruimte actief alle locaties aanbiedt en de mogelijkheid inbouwt om de gebruiker te laten reageren en informatie aan te vullen of toe te voegen, kun je hen op een eenvoudige manier betrekken bij allerlei vraagstukken rondom speelruimte in hun buurt. Ook kan de kaart gebruikt worden bij communicatie over beheer- en onderhoudszaken. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer locaties aan de beurt zijn voor herinrichting of welke locaties in eigen beheer zijn van bewoners.

 

Het communiceren via digitale kaarten is beeldend en kan gemakkelijk gebruikt worden in social media. Het combineren van interactieve functies in een digitale speelruimtekaart zorgt ervoor dat anderen kunnen zien hoe een plek wordt gewaardeerd en de meldingen van bewoners meteen terecht komen bij de speelruimtebeheerder. Dit draagt bij aan goed beheerde en prettige openbare ruimte die de moeite waard is om te gebruiken.

Dromen over de toekomst..

Natuurlijk moeten we niet willen dat we alleen maar communiceren via internet. Bij elkaar komen en samen praten over speelruimte is erg belangrijk. Tijdens deze bijeenkomsten hoor je verhalen van je medebuurtbewoners en kom je samen tot een gedragen plan…

 

Maar zou het niet ideaal zijn om één grote digitale interactieve speelruimtekaart van heel Nederland te hebben? Daar droomt Speelplan van. Een mooie belevingskaart waarin alle soorten openbare speelruimte gevonden kunnen worden. Speelruimte van de gemeente, van scholen en van speeltuinverenigingen. Een kaart waar niet alleen de formele speelplekken staan, maar waarop ook de leukste klimbomen, gaafste ravotbosjes, de beste visplekken en andere informele speelruimte te vinden is. Juist door dit allemaal samen in één kaart te voegen krijg je een totaalbeeld van wat er allemaal te beleven is.

 

Want een kind heeft er geen boodschap aan van wie de speelruimte is, het wil gewoon spelen.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel