Artikel

Hoe ervaren inwoners verandering aan verlichting

Het onderzoeksproject Bewust verlichten in Overijssel is eind vorige maand officieel afgesloten. Studenten van Saxion Hogeschool in Deventer/Endschede onderzochten gedurende twee jaar de effecten van verandering in de openbare verlichting op sociale veiligheidsbeleving en verkeersveiligheidsbeleving.

Het onderzoek was onder leiding van Wilbert Rodenhuis en Harm Jan Korthals Altes, beiden verbonden aan het lectoraat Risicobeheersing van Saxion, als lector respectievelijk projectleider.

 

Uniek aan dit onderzoek was dat het plaatsvond bij een tiental gemeentelijke projecten in de provincie Overijssel, waarbij de openbare verlichting ook daadwerkelijk werd aangepast. Bij de provincie Overijssel is er veel aandacht voor ‘Bewust Verlichten’, gericht op het voorkomen van verspilling van energie en onnodige lichthinder. In het verleden is openbare verlichting vaak geplaatst vanuit de behoefte om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te vergroten.

Toename verlichtingsniveau

In zes woonwijken werd tijdens het onderzoek de bestaande verlichting vervangen door led. De onderzoekers namen hier een toename van het verlichtingsniveau waar. Deze verhoging van het verlichtingsniveau heeft geleid tot een lichte stijging in de waardering voor de verlichting in vergelijking met controlewijken waar niets veranderde, maar heeft nauwelijks effect gehad op de sociale veiligheidsbeleving en de verkeersveiligheidsbeleving. Voor zover er effect was, was dit positief. 

 

Anders lag het bij de experimenten op fietspaden en rondwegen. Daar werden verlichtingsarmaturen uitgezet of verwijderd. De onderzoekers namen hier een forse afname in de sociale veiligheidsbeleving en de verkeersveiligheidsbeleving waar. Het effect van deze experimenten op de veiligheidsbeleving was hier dus negatief.

Draagvlak

Tijdens de bijeenkomst gaven de deelnemende gemeenten aan dat het onderzoek hen heeft geholpen bij het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak bij de experimenten. De lessen naar aanleiding van de uitgevoerde projecten zullen worden vertaald in de beleidsdocumenten van de gemeenten.


Inmiddels is landelijk vervolgonderzoek gestart waarbij niet alleen studenten van Saxion, maar ook van In Holland en de Hogeschool van Utrecht betrokken zijn.


Het eindrapport is te downloaden op de site van OVLNL.

Deel dit artikel