Artikel

KSP vernieuwt en onderhoudt speelplekken in Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in 2018 zeven speelplekken vernieuwd waarvan èèn groot park, het Corbulopark, aan de Van Lodensteijnstraat (naast school De Parachute) in Voorburg werd getransformeerd tot Krajicek Playground.

Met de vernieuwing van de speelplekken wil de gemeente sporten en fitnes door jong en oud stimuleren. De transformatievan de speelplekken in Leidschendam-Voorburg is uitgevoerd door KSP in Lelystad. Ook het onderhoud is in handen van dit bedrijf. Deze integrale benadering past in het beleid van de gemeente om taken uit te besteden aan marktpartijen die daarmee het ambtelijk apparaat ontzorgen.


De
verschuiving van zelf doen door gemeenten naar uitbesteden van aanleg en onderhoud van speelplekken door externe partners is een landelijke trend. Joost Sweep van KSP: Het ambtelijk apparaat kampt met wegvloeiende kennis. Om het verlies op te vangen, huren gemeenten gespecialiseerde partners van buiten in. Dat speelde ook in Leidschendam-Voorburg toen daar de vernieuwing van speelplekken aan de orde was. De gemeente plaatste een uitvraag met daarin nadrukkelijk de vraag om zoveel mogelijk ontzorgd te worden.”

Integraal werken  

Leidschendam-Voorburg was gecharmeerd van de aanpak, zoals KSP die voor ogen had. “De aanbesteding is ons niet alleen gegund op basis van prijs, maar ook vanwege de integrale aanpak inclusief onderhoud. We nemen de gemeente veel werk uit handen.Van A tot en met Z zijn we betrokken, van opname van de huidige situatie, meedenken in het ontwerp, coördineren van projectuitvoering, adviseren over slimme oplossingen, hergebruik van materialen, tot en met onderhoud en periodieke inspecties. Dus echt meedenken en adviseren in het voor- en natraject.

Lat lag hoog 

Integraal werken, zoals in Leidschendam-Voorburg is gebeurd, had het bedrijf uit Lelystad wel meer bij de hand gehad. Maar de lat lag in het Corbulopark wat hoger dan normaal. “De ruimte was qua tijd en budget en oppervlakte nogal beperkt. En dat terwijl er veel moest gebeuren. Grondwerk, straatwerk, afwatering, groenvoorziening en natuurlijk verschillende ondergronden als kunstgras, gietrubber en drainbeton. Ook zijn interactieve speeltoestellen neergezet, die via zonne-energie worden voorzien van stroom.


KSP had in dit alles een coördinerende taak, om bijvoorbeeld alle leveranciers op de juiste tijd, op de juiste plek te krijgen. En dan was er nog de sociale component: het bedrijf informeerde bewoners en de nabije basisschool over start en duur van de werkzaamheden. “In overleg met de school hebben we het transport aangepast aan de schooltijden, dit om gevaarzetting te beperken.”

Onderhoud 

In het raamcontract dat de twee partijen zijn overeengekomen, zit ook het onderhoud. Gedurende een periode van vier jaar verricht KSP het onderhoud van de meer dan 150 speelplekken in Leidschendam-Voorburg. Jasper Lankhaar, van KSP, coördineert het onderhoud van de speelplekken: “We kijken periodiek naar de conditie van de speeltoestellen en we houden de veiligheidsondergronden in het oog, van zand, boomschors, groen, tot en met kunstgras en gietrubber. Ook pakken we de zandbakken aan en reinigen de gietvloeren en rubbertegels. Als ondergronden aan het eind van hun levensduur zijn dan vervangen we die. De gemeente houden we op de hoogte viaeen door ons ontwikkelde app. Daarmee maken we inzichtelijk wat we doen. De gemeente blijft zo altijd op de hoogte van de onderhoudsplanning en werkzaamheden. Via die app sturen we ook foto’s door van wat we aantreffen op de speelplekken en hoe het gesteld is met de ondergronden en toestellen. Naast digitale communicatie is er ook regelmatig mondeling overleg om bijvoorbeeldde jaarplanning vast te stellen.” Dat KSP ook het onderhoud kreeg toegewezen noemt Sweep het mooiste compliment voor ons. Wij mogen iets maken en het dan ook netjes en veilig houden. 
Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel