Artikel

Zola laat de zon schijnen, vooral binnen

In openbare ruimtes zoals luchthavens, stations, metro’s en gebouwen missen bezoekers en passagiers contact met natuurlijk daglicht. Het bedrijf Zola ontwikkelt daglichtsystemen waarmee zonlicht vrijwel exact wordt nagebootst in de binnenruimte.

In afgesloten ruimten (zelfs ondergronds) ontbreekt het vaak aan voldoende daglicht. De buitenwereld lijkt te verdwijnen en mensen voelen zich al snel opgesloten. “In onze daglichtsystemen maken wij gebruik van nanotechnologie, waarmee natuurlijk zonlicht vrijwel exact wordt nagebootst in de binnenruimte”, legt Jack de Mooij van Zola BV uit. Volgens De Mooij ‘onderstreept de vormgeving van de producten de beleving van een zonnige dag’.

 

De illusie van zonlicht, noemt De Mooij het. “Door de reflectie van het zonlicht in een openbare ruimte, barst deze als het ware open. Mensen maken contact met ‘buiten’. Hierdoor voelt men zich niet meer opgesloten.” De bedoeling van Zola met de daglichtsystemen is om het gevoel van welzijn en ontspanning bij passagiers en bezoekers te verhogen. “De producten creëren een beleving van oneindige ruimte: een blik op de lucht”, zegt De Mooij. De producten van Zola kunnen bovendien gebruikt worden om kunstwerken in openbare ruimten natuurlijk te belichten.

Inspiratie Award

Het idee van Zola is één van de inzendingen van de Inspiratie Award 2017. Deze Award wordt op 16 november uitgereikt op het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht. Kijk hier wat de Award de winnaars van 2016 heeft opgeleverd.

Deel dit artikel