Artikel

Meetraster voor lichtmetingen uitzetten kan minder arbeidsintensief

Het uitzetten van een meetraster voor lichtmetingen is een arbeidsintensief proces. Door de ontwikkeling van een tool waarmee het raster virtueel uitgezet kan worden is dat verleden tijd.

De vraag naar het uitvoeren lichtmetingen in de openbare ruimte is de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor zo’n meting moet eerst een raster uitgezet worden dat bestaat uit merkpunten waarop een luxwaarde wordt gemeten. Handmatig is dit een bewerkelijke en tijdrovende aangelegenheid die meestal meer tijd in beslag neemt dan de meting op zich, zeker omdat het vaak gaat om grote oppervlaktes met veel rasterpunten. Reden dus om te zoeken naar een nieuwe, innovatieve manier om een meetraster uit te zetten, zo vindt Nico de Kruijter van De Kruijter Public Lighting.

 

"Door gebruik te maken van een Augmented Reality (AR) bril, die een virtuele wereld (in dit geval het vooraf geprogrammeerde meetraster) plaatst over de werkelijke wereld, kan een meting veel sneller en efficiënter plaatsvinden. De Kruijter heeft hiervoor een eigen applicatie ontwikkeld. De rasterpunten kunnen op iedere willekeurige plek, zowel horizontaal als verticaal, op iedere hoogte van de grond geplaatst worden. De rasterpunten zijn fluorescerende kruisjes in een bepaalde kleur. Vervolgens kan door het rasterpatroon worden bewogen en kan de meting starten. De luxkop (waarmee gemeten wordt) is bevestigd op een stok. Op elk virtueel rasterpunt wordt de luxkop neergelegd en vindt een meting plaats."

 

Voor de ontwikkeling van de tool schafte De Kruijter een AR-bril aan en werd een app gebouwd om de verschillende meetrasters in de bril te kunnen programmeren. "De lastige punten waren: het raster stabiel krijgen, het raster kunnen verplaatsen, verkleinen en vergroten, het raster kunnen kantelen, het raster op een vast punt kunnen verankeren, zorgen dat het raster niet wegvalt wanneer de bril minder licht ter beschikking heeft (de camera in de bril heeft licht nodig). Dit is gelukt en gerealiseerd", aldus De Kruijter.


Inspiratie Award 

Het idee van De Kruijter Public Lighting is een van de inzendingen van de Inspiratie Award 2017. Deze Award wordt op 16 november uitgereikt op het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht. Kijk hier wat de Award de winnaars van 2016 heeft opgeleverd.

Deel dit artikel