Artikel

Waarom de stoep van groot belang is voor Nederland

De stoep is meer dan alleen een verkeerskundige ruimte. Het is een plek voor ontmoeting, een overgangszone tussen het privé huis en de publieke buitenruimte. In het kader van Betere Steden geven stadspsycholoog Sander van der Ham en stedenbouwkundige Eric van Ulden de training ‘De Stoep’.

In een artikel in Stedebouw & Architectuur (zie .pdf onderaan dit artikel) schrijven beide trainers over de verandering van de stoep in Nederland. ‘In Nederland hadden we met de Oudhollandse stoep een prachtige ontwerptraditie in handen. Die stoep zorgde voor privacy van bewoners, een plek voor ontmoeting en leverde een waardevolle esthetische bijdrage aan het straatbeeld.’

 

De werkelijkheid is anno 2018 een stuk veranderd. ‘Veel stoepen in Nederland zijn verkeerskundige ruimtes, ingericht om van A naar B te lopen en het autoverkeer op afstand te houden. Het zijn stoepen naar Frans voorbeeld: de trottoirs. Minder aandacht is er voor de sociale functie van de stoep.’

Overgangszone tussen privé en buitenruimte

En dat is geen wenselijke verandering. Want een goede stoep, zoals Nederlanders die van oudsher kennen, bepaalt de ruimte op straat die mensen hebben om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken of juist te ontlopen. ‘Het is een overgangszone tussen het privé huis en de publieke buitenruimte. Een harde scheiding zorgt voor gesloten gordijnen, een zachte scheiding middels een klein voortuintje zorgt voor contact. En een te grote voortuin voor een hoge heg, waarachter mensen zich verschuilen.’

Training De Stoep

Van der Ham en Van Ulden geven een training over De Stoep. Tijdens de training maken deelnemers kennis met theorie rond de Stoep en de praktische invullingen hiervan in de praktijk. Van portiekflat, binnenstadsstraat, bloemkoolwijk en stedelijke stadswijk woonwijk. De training vindt plaats op een inspirerende locatie, waar deelnemers ter plekke praktijkvoorbeelden bezoeken. Deelnemers ontvangen bovendien gratis het boek De Stoep.

 

Meer informatie over de training De Stoep via deze link.

Gevelbankjenodigtuitomeenpraatjetemaken.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel