Artikel

Boudewijn Mos: Duurzamer is per definitie ook winstgevender

Een gesprek met Boudewijn Mos, de mens achter EcoChain; de tool die binnen de betonketens wordt aangeboden om op een vergelijkbare manier circulariteit en MKI-waarden (milieuschade) van producten en bedrijven te berekenen. Boudewijn Mos is medeoprichter van EcoChain Technologies en binnen het bedrijf verantwoordelijk voor business development.

“Ondernemen vind ik mooi omdat je uit niets iets maakt. Het extra mooie van ons bedrijf is dat we niet alleen technologie ontwikkelen waarmee we waarde creëren voor onze klanten, maar dat deze waarde de wereld ook schoner maakt. Mijn drijfveer is om productiebedrijven in te laten zien dat een meer duurzame operatie per definitie ook winstgevender is. Dit tonen we aan met de data van onze huidige klanten.”


Wat is het doel van jullie product?

“We helpen bedrijven om op een gestructureerde manier continue verbeteringen te realiseren teneinde beter met grondstoffen en energie om te gaan. Hiermee slaan we de brug tussen duurzaamheid en winstgevendheid en krijgen bedrijven de businesscase van verduurzaming op een presenteerblaadje.”


Welke rol vervul jij hierin?

"Het is als technologiebedrijf belangrijk dat je je klanten begrijpt en hun feedback verwerkt in je tool. Toch moet je ook vooruitkijken en daarom moet ik soms goed uitleggen welk probleem onze tool oplost, bijvoorbeeld aan klanten die duurzaamheid als een bedreiging zien in plaats van als een kans.”


Heeft EcoChain een relatie met een circulaire maatschappij?

“Jazeker, het maakt de Circulaire Economie (CE) meetbaar. In de perfecte CE, die vooralsnog alleen in theorie bestaat, is er geen verlies van grondstoffen en komt alle energie in de keten van hernieuwbare bronnen. In deze CE zijn de levenscyclusanalyses (LCA’s) op alle indicatoren nul, evenals de milieukostenindicator (MKI). Onze tool biedt bedrijven op weg naar de CE de mogelijkheid om aan te geven hoe circulair ze zijn, op basis van een gevalideerde wetenschappelijke methode.”


Wat levert een circulaire economie de samenleving op?

“Het probleem is dat we grondstoffen inkopen in de vorm van producten. Die gooien we, na het verlies van de functie, vaak weer weg. De focus op CE zal de Nederlandse samenleving miljarden per jaar opleveren door de ingekochte grondstoffen hun waarde te laten behouden door toepassing van CE-technieken.”


Hoe belangrijk is bouwen met circulaire materialen?

“Zeer belangrijk, maar niet altijd. Het is van belang om een assessment te maken van welke materialen het grootste ‘circulaire potentieel’ hebben. Grondstoffen die schaars zijn – in de LCA-methode uitgedrukt in de uitputtingscoëfficiënt voor grondstoffen – zullen daarom de eerste aandacht moeten hebben.”


Wat levert dit bedrijven op?

“Ondernemers varen wel bij gerichte, meetbare acties, omdat je hier actief op kunt sturen. Onze tool legt alle processen en producten binnen een onderneming onder de loep en levert daarmee duidelijke inzichten op waar bedrijven op grondstoffen en energie kunnen besparen. Dit kan natuurlijk gepaard gaan met een nodige investering. Daarom bekijken we alles vanuit de businesscase. Welke investering levert het bedrijf niet alleen een duurzamer product, maar ook een positieve businesscase op?”


Wat kost de toepassing?

Omdat we zo overtuigd zijn van de noodzaak om tot een CE te komen, hebben we de basisfunctionaliteit gratis gemaakt. Hiermee kunnen bedrijven kosteloos levenscyclusdata-analyses doen. Zo nodigen we productiebedrijven uit om de eerste stapjes te maken om zowel duurzamer als winstgevender te worden.”


Wat zou je nog meer willen ontwikkelen?

“Ik verwacht dat de grootste impact ten aanzien van de CE wordt gemaakt in de komende 30 tot 50 jaar. De grootste complexiteit zal de fine tuning zijn. Ik verwacht dan ook dat we met deze technologie de rest van ons leven geïnspireerd kunnen blijven en hiermee de CE verder vorm kunnen geven.”Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel