Artikel

MKI-waarde van betonbestratingsproducten eenvoudig berekend

V.d.Bosch Beton gebruikt de EcoChain-rekentool om de MKI-waarde van al zijn betonbestratingsproducten te berekenen, evenals de circulariteit van het bedrijf zelf. “Deze tool is heel geschikt voor onze producten”, zegt Berry Mullink, hoofd verkoop. Alleen het circulaire kroonjuweel van v.d.Bosch Beton, een nieuwe grondstof voor een cementloze grasbetontegel, komt nog niet voor in de onderliggende milieudatabase.

Mullink: “Sinds eind vorig jaar gebruiken we EcoChain. We hebben in eerste instantie voor onze meest voorkomende producten een MKI-waarde berekend. Dat kost natuurlijk tijd, maar voor de meeste producten betreft dit grotendeels een eenmalige berekening omdat de productsamenstelling niet verandert. Wel stellen we jaarlijks een nieuwe MKI (milieukostenindicator) vast waarbij we de variabele bedrijfsmilieulasten doorberekenen in de product-MKI’s. Hebben we dit jaar bijvoorbeeld minder stroom verbruikt of minder met vervuilende diesel gereden, of op andere manieren een schonere bedrijfsvoering gerealiseerd, dan verwachten we dat terug te zien in de MKI’s die we begin 2018 gaan berekenen met de cijfers over 2017. We zien dan voor het eerst wat onze milieu-inspanningen voor effect hebben op de MKI’s van onze huidige producten.”

Milieudatabase

“Vanuit de Betonketen zijn we geattendeerd op EcoChain. Er zijn meerdere tools, maar die zijn vaak meer gericht op de MKI-berekening van betoncentrales voor mortel en gietbeton. Wij maken bestratingsproducten met ‘droog’ aardvochtig beton. De EcoChain-tool is heel goed toepasbaar voor onze producten. Wel een kritische noot. Het is ons gelukt om samen met Sqape Geopolymer Technology een bestratingselement te maken zonder cement.De MKI-waarde van dit product is (nog) niet te berekenen met de rekentool omdat de cementvervanger nog niet voorkomt in de Nationale milieudatabase waar de tool aan is gekoppeld. Op zich is het goed dat de rekentool is gekoppeld aan deze database voor verschillende producten en grondstoffen. Dit voorkomt gesjoemel met getallen. Wij hebben het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) opdracht gegeven om ons product door te rekenen en te verifiëren, met als resultaat een geverifieerde CO2-reductie van 80 procent. Tevens is de MKI 70 procent lager, mede door het gebruik van secundaire, CE-gecertificeerde grondstoffen/restproducten.”

Gebruiksvriendelijk

“De implementatie van de tool viel heel erg mee. Het programma is gebruiksvriendelijk. Bovendien zijn we via de Betonketen op cursus geweest en kunnen we zo nodig rekenen op support van de leverancier EcoChain. De kosten voor deze tool zitten verdisconteerd in ons lidmaatschap. Willen we naast de basis-MKI uitgebreidere analyses maken, waar de markt soms om vraagt, dan moeten we daar wel voor betalen. De tool vraagt zelf om de benodigde gegevens, zoals het gebruik van stroom en water, de diesel van heftrucks, de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken, maar ook de mengselsamenstelling en het aantal gemaakte producten. Dat alles bij elkaar vormt de MKI-score per product en per bedrijf.”

Alle data in huis

“Onze laborant heeft slechts enkele technische gegevens opgevraagd bij leveranciers. Verder hebben we alle benodigde data in huis, gecombineerd met jaarcijfers van bijvoorbeeld energiegebruik in het bedrijf. De zwaarste investering was dus tijd. Nu alles er eenmaal staat, kunnen we jaarlijks snel wat cijfers actualiseren.”

Duurzaamste leverancier

“We merken dat opdrachtgevers vaker kiezen voor de duurzaamste leverancier in plaats van voor de goedkoopste. De rekentool geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn als duurzame leverancier. We zitten nu al ruimschoots onder de maximale MKI-waarde die wordt gevraagd in het moederbestek van de betonketen.”Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel