Artikel

Circulaire waterbufferende fundering voorkomt verzakking door droogte

Om te voorkomen dat huizen als gevolg van droogte en een dalend waterpeil verzakken ontwikkelden PolyCiviel en Ohpen ingenieurs, twee ingenieursbureaus uit het Groningse Leek, een innovatief waterbergingsconcept.

In de fundering van wegen met waterdoorlatend asfalt of waterpasserende bestrating wordt een buffer aangelegd die regenwater opvangt. De eerste toepassing vindt plaats in de proeftuin voor bouw en infra, BuildinG in Groningen. Hier wordt een weg van 1200 vierkante meter aangelegd, met een vijftal andere innovaties en 900 vierkante meter parkeerplaats, voorzien van een waterbufferende fundering.


Naast de berging in de fundering van wegen wordt extra overtollig water tijdelijk opgevangen in een externe buffer die eveneens aan het systeem is gekoppeld. Als door het uitblijven van neerslag het grondwaterpeil dreigt te zakken en de grond zou inklinken, worden de kleppen aan weerszijden van de opslag met een hendel neergelaten om de grondwaterstand weer te verhogen in het aangelegde drainagesysteem. 

Open, holle plastic bollen

De buffer is zestig centimeter hoog en bestaat voor een groot deel uit open, holle plastic bollen met een diameter van 12,5 centimeter die gezamenlijk zijn ‘verpakt’ in geotextiel. De bollen worden gemaakt door het spuitgieten van kunststofafval. Dat bestaat uit bierkratten die niet meer tot nieuwe bierkratten kunnen wordt gemaakt vanwege kleurveranderingen en beschadigingen, uit post consumer afval, zoals stoelen die bij de milieustraat worden gebracht en plastic dat aan de straat wordt gezet, en uit post industrial afval, zoals ‘misbaksels’ van een kunststoffenfabriek. Kortom circulariteit in infra aansluitend op het plastic-pact. 

Start onderzoek

Ohpen ingenieurs en PolyCiviel begonnen hun onderzoek naar de zogeheten circulaire waterbergende fundering na de droge zomer van vorig jaar. De lage grondwaterstand leidde met name bij woningen met een fundering op staal tot verzakkingen. In het hele land komt dit voor. Niet alleen veen maar ook bepaalde soorten klei laten inklinking zien.  


Ohpen ingenieurs en PolyCiviel: “We krijgen steeds meer te maken met korte, hevige buien en lange periodes van droogte. We hebben ons afgevraagd: hoe zouden we de grondwaterstand kunnen reguleren? We werken al langer met een laag waterdoorlatende steenslag onder bijvoorbeeld waterpasserende stenen. Daar komt nu de laag met de bollen bij. Bijkomend voordeel is dat het eigen gewicht van de hele constructie fors lager is en dat scheelt in veengebieden ook weer in verzakking. In het noorden hebben wij bovendien een combinatie van verzakking door droogte en inklinking en door bodemdaling als gevolg van gaswinning. De gemeenten Midden Groningen en Oldambt hebben al voor miljoenen euro’s schade aan wegen. Deze oplossingen zijn niet overal toepasbaar maar kunnen in voorkomende gevallen helpen.”


Dit artikel is verschenen in BouwCirculair 02/2019. Download het hele magazine hier. 

Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel