Artikel

De Ster, groen recreatiedomein in beweging

Door zijn beperkte oppervlakte rond een grote waterplas leek het recreatiedomein ‘De Ster’ in Sint-Niklaas voorbestemd voor de actieve recreatie. Het groen rond het water oogt mooi en heeft meer de allures van een park dan het karakter van het landschap van het buitengebied.

Neemt niet weg dat er ruimte is voor natuurbeleving op en rond de site. Het enorme succes van het strand in de zomermaanden en van de speeltuinen in de tussenseizoenen zijn de tastbare bewijzen van de gemaakte beleidskeuzes.
 
Tekst en foto’s: J. Philippe Cols
 
Wandelen is meer dan een motorische activiteit alleen. Beleving van de ruimte tijdens de tocht maakt er essentieel deel van uit. Het beleid is zich bewust van beide aspecten. Niet toevallig liggen de verschillende activiteiten op het domein verspreid langs de oevers van de vijver. Zo wordt elke recreant verplicht om een stukje te stappen. Blijft het belevingsaspect. In het kader van het masterplan staat vergroening hoog in de agenda in de komende jaren. Een meer natuurlijke omgeving met plantengemeenschappen die aangepast zijn aan het biotoop liggen in de lijn van de verwachtingen van de hedendaagse bezoeker. Te meer daar ‘De ster’ daarvoor de mogelijkheden in zich heeft. Tussen de bosgordel tot de vijver over het grasperk heen is er ruimte voor verschillende micro-biotopen: van moeras- of oeverbeplanting tot het struweel van de bosrand over de zonnekloppers heen. 

Speelruimte

Toen de speeltuin voor de peuters en de kleuters aan vernieuwing toe was, stond beweging meteen centraal als uitgangspunt voor het concept. Niet dat meer rustige vormen van spel niet belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind, maar hier ligt de focus op de motoriek. Voor een deel te verklaren door de vaststelling dat kinderen minder en minder kansen krijgen om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien beschikt het domein over een breed strand waar ruim plaats is voor graven en bouwen of voor behendigheid- en balspelen bijvoorbeeld.Spelen op één plek

Door de beperkte ruimte waren er van meet af aan twee belangrijke punten: de opstelling van de toestellen en de overgang naar de omgeving. Niet alleen heeft elk toestel zijn specifieke functie (klimmen, hangen, slingeren, kruipen) ook de aansluiting bij de andere tuigen verhoogt de speel- en bewegingskansen. Rond het geheel kon geen sprake zijn van een harde afsluiting. Hier werd met lage grastaluds gewerkt. Ze zijn een speelobject op zich, bakenen de ingerichte speelplek af en houden het val dempende zand binnen de zone.


Meteen vormen ze de link tussen de aanpalende lig- en picknickweide. De keuze voor zand is niet toevallig. Het past hier perfect in het kader van het parkdomein. Bovendien heeft het een zekere speelwaarde: kinderen vinden het leuk om in los zand te lopen. Toegegeven, aanvullingen zullen nodig zijn en reinigen is een must. Maar zo heeft elke val dempende oplossing zijn voor- en nadelen en stelt het specifieke eisen naar beheer toe.

Materiaal

Een andere keuze was om hoofdzakelijk met metaal te werken. Dit omwille van de vele kleuren van de coating van buizen en profielen. Bij een specifieke kleur voor een reeks speeltuigen per leeftijdsgroep wordt het voor het kind en zijn ouders of begeleiders snel duidelijk waar het thuis hoort. Voor peuters en kleuters viel de keuze hier op de zachtere tinten, voor kinderen uit de lagere schoolleeftijd op de felle kleuren. Ook herkenbare figuren, zoals dieren bijvoorbeeld, versterken de band van een kind met de plek die voor hem of haar bestemd is.

Schaduw

Verder is schaduw essentieel op elke speelplek. Om gezondheidsredenen ziet de hogere overheid erop toe dat er op elke speelterrein voldoende schaduwzones zijn. Een kind mag niet heel de dag blootgesteld worden aan intense zonnestraling, maar moet ook in de lommer kunnen spelen, en eventueel even uitrusten. In de nieuwe speelzone komt één forse boom centraal te staan, vier andere zullen schaduwvlekken in het gras vormen. Ook daken zijn een mogelijkheid, alleen valt die oplossing in de meeste gevallen duurder uit dan het natuurlijk groen.


Dit artikel verscheen in Rescape 03/2018. Lees meer van Rescape in onze bibliotheekDit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel