Artikel

Meer onderhoud en inspectie op valondergronden nodig

Met ingang van het nieuwe jaar is de NEN 1177-2018 van kracht. De NEN-EN 1177 specificeert de beproevingsopstelling en de testmethoden voor impactmetingen. Concreet betekent het dat elke valondergrond die met ingang van het nieuwe jaar geïnstalleerd wordt, moet voldoen aan de nieuwe norm NEN-EN 1177-2018.

Iedere valondergrond moet dan een nieuw laboratorium-gecertificeerd rapport hebben. Maar dat is niet voldoende om de veiligheid van de ondergronden te garanderen, vindt Theo van Orsouw van het bedrijf Speelzeker. “Er moet meer onderhoud en controle zijn op geïnstalleerde valondergronden.Dit komt de veiligheid en levensduur ten goede. 


Voor de inspectie van speeltoestellen zijn hele goede en uitgebreide cursussen. Over de inspectie van valondergronden wordt nauwelijks gesproken, vindt Van Orsouw. “Ter illustratie: de certificering of keuring van een valondergrond is geldig totdat er een nieuwe norm wordt bepaald. De laatste keer duurde dat tien jaar. De veiligheid van geïnstalleerde valondergronden wordt daarom alleen gecontroleerd als de klant daarom vraagt. 

Gebrek aan kennis 

Naast een gebrekkige inspectie baart ook het gebrek aan kennis over ondergronden Van Orsouw zorgen. “Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld rubberen tegels op een zandbed worden aangelegd, terwijl dat volgens het desbetreffende rapport en certificaat op een verharde, verdiepte ondergrond bestaande(beton)tegels zou moeten. Dit geeft andere meetresultaten bij een HIC-meting en bij strenge vorst zal het zand hard ende demping minder worden.”  


Ondanks dat een regelmatige inspectie van valondergronden niet verplicht is, weet Van Orsouwdat de kwaliteit ervan zeker achteruit gaat. “Voornamelijk door vervuiling en Uv-straling. Door het vuil kan een valondergrond dichtslibben en te hard worden. Er dient daarom regelmatig onderhoud gepleegd te worden, of het nou gaat om zand, houtsnippers,kunstgras of rubberen tegels.” 


In andere Europese landen is een regelmatige inspectie van de ondergrond verplicht. Wat Van Orsouw betreft zou dat ook in Nederland moeten gebeuren. “Om de veiligheid van valondergronden te garanderen moeten ze om de drie jaar gekeurd worden. Mits het onderhoud daarop wordt aangepast zal dit de levensduur van ondergronden verlengen.” 


Dit artikel komt uit BuitenSpelen 04/2018. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheek

 Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel