Artikel

Biobased proeftuin in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland richt een weg in als biobased proeftuin. Over een lengte van ca. 850 meter wordt in Amstelveen de Bosrandweg (N231) volledig – van berm tot berm - uitgevoerd met zo veel mogelijk biobased materialen. BouwCirculair interviewde Adrie van Hoekelen, projectmanager groot onderhoud N231, Provincie Noord-Holland.

Waarom een BiobasedProeftuin? 

“De provincie ziet veel ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzaam bouwen bij opdrachtnemers. De provincie wil ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land en de markt stimuleren om aan de slag te gaan met die innovaties waar ze zelf enthousiast over zijn en die bijvoorbeeld bijdragen aan CO2-reductie of circulariteit. Met deze proeftuin wordt bijgedragen aan de transitie binnen de Grond, Weg- en Waterbouwsector, van traditionele materialen naar duurzame biobased varianten.”


Hoe lang loopt het project? 

De proeftuin heeft een looptijd van tien jaar, zodat gedurende die tijd vele verschillende biobased materialen kunnen worden getest, om zo inzicht te krijgen in de sterkte en kwaliteit van het materiaal. Op die manier wil de provincie onderzoeken of deze materialen een duurzaam alternatief bieden voor veelgebruikte methodes.


Waar wordt de proeftuin aangelegd? 

De proeftuin wordt op de Bosrandweg (N231) in Amstelveen aangelegd ter hoogte van het Amsterdamse bos. Het stuk is circa 850 meter. De proeftuin is onderdeel van het groot onderhoud van de N231.Hoe verliep de aanbesteding?  

“Er is gekozen voor een UAV-GC aanbesteding met voorselectie. Uiteindelijk zijn vijf partijen geselecteerd en gevraagd een aanbieding te doen. Aannemer Dura Vermeer kwam op basis van EMVI als beste uit de bus qua plan van aanpak en prijs.”


Hoe ziet de proeftuin er straks uit? 

De weg wordt volledig – van berm tot berm -uitgevoerd met zo veel mogelijk biobased materialen. Dit zijn natuurlijke materialen die onbeperkt voorradig zijn. Met deze proeftuin dragen we bij aan de transitie binnen de GWW-sector van traditionele materialen naar duurzamebiobased varianten.  


Welke biobasedproducten worden toegepast? 

Aannemer Dura Vermeer ontwikkelt samen met partners (nieuwe) biobased materialen en test deze op verschillende plekken op het traject. Het asfalt van de rijbaan wordt voorzien van biobased bindmiddelen (bijvoorbeeld koolzaadolie). De verkeersborden zijn gemaakt van gelamineerde bamboestroken en bioplastic. Verder zullen biobased materialen worden toegepast in bijvoorbeeld lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, wegmeubilair en hectometerpaaltjes.  
 
De biobased materialen kunnen zichtbaar zijn voor de weggebruiker. Maar niet alle materialen zijn zichtbaar voor het blote oog, daarom worden er langs de weginformatieborden geplaatst met meer informatie over de verschillende toepassingen.Wanneer start de uitvoering? 

In maart 2019 starten we met de werkzaamheden. Vanaf 13 februari staat op de locatie een publieksinformatiepunt, gemaakt vanbiobased materialen. Ookhet informatiebord is biobased.


Wat is het doel van de proeftuin? Wat wil de provincie ermee bereiken?  

Provincie Noord-Holland wil de markt de mogelijkheid bieden om de komende tien jaar nieuwe biobased materialen te ontwikkelen en te onderzoeken of die een duurzaam alternatief zijn voor veel gebruikte ‘lineaire’ materialen en methoden. En we willen ertoe bijdragen dat deze nieuwe producten ook daadwerkelijk in Nederland worden toegepast. 


Dit artikel is verschenen in BouwCirculair 01/2019. Lees hier het hele magazine.

 Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel