Artikel

Het creëren van een gezonde en leefbare wijk met bewoners

Vanuit verschillende invalshoeken is er steeds meer behoefte aan vitale wijken. De openbare ruimte speelt hierbij een belangrijke rol.

Wijklocaties worden tegenwoordig niet alleen voor kinderen ingericht maar voor jong en oud. Waar moet je aan denken bij het proces op weg naar een beweegvriendelijke ruimte? En welke –innovatieve- oplossingen sluiten daarbij aan? Een kijkje in de keuken van zo’n proces.

Participatie 

Wanneer er een behoefte is om wijkbewoners uit te dagen tot bewegen, komen er vaak vanuit enthousiasme al een aantal - praktische - ideeën naar voren. Prima, vasthouden zullen we maar zeggen, maar vergeet zeker niet de visie, ambitie en doelstellingen vast te leggen. Een succesvolle openbare ruimte begint met een samenwerking tussen de buurt, diverse wijkpartners en professionals uit andere sectoren. Een bijkomend voordeel van samenwerken: het bundelen van ervaringen en ideeën leidt vaak tot verrassende nieuwe inzichten.

Behoeftes en kansen centraal 

We zien nog vaak dat er bij een openbare ruimte gedacht wordt in productoplossingen. Maar de kracht van een succesvolle beweeglocatie begint bij de behoeftes van de doelgroepen en de kansen die er liggen. Dit betekent dus écht in contact komen met de eindgebruikers. Dit kost soms wat meer tijd en energie, maar het leidt uiteindelijk tot een beter resultaat, ofwel een werkelijke bijdrage aan meer vitale en leefbare wijken. 

De neuzen dezelfde kant op: een visueel ontwerp 

De volgende stap is een schetsontwerp van de te realiseren locatie; een visualisering van de wensen. In deze fase worden doorslaggevende keuzes gemaakt over het uiteindelijke ontwerp. Alle betrokken partijen krijgen op deze wijze hetzelfde beeld hoe de plek eruit gaat zien. 

Praktijk in beeld  

Waar Nijha in het verleden vooral werd ingezet als productenleverancier, wordtNijhategenwoordig ook gevraagd om te helpen bij participatieprocessen voorhet realiseren van een leefbare wijk. Zo is in Leeuwarden een wijk – Huizum- ingericht waarbij Nijha vanaf het eerste moment nauw betrokken was bij het proces. Ook in een andere wijk, Valeriuskwartier, zijn ze vanaf de eerste ideeën betrokken geweest en zijn de wensen van de bewoners geïnventariseerd, gebundeld en vervolgens is deze input concreet omgezet in een plan.

Oplossingen voor beweegvriendelijke ruimtes 

Deze andere aanvliegroute heeft gezorgd voor nieuwe producten en concepten, zoals de SportContrainer, waarmee je verschillende groepen aan het bewegen krijgt. Een andere ontwikkeling is Click & Play: verplaatsbare speeltoestellen waarmee je eenvoudig rouleert door de wijk. Voor elke behoefte is een passend concept beschikbaar.  


Kijk voor meer informatie op www.nijha.nl/leefbare-wijken

Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 04/2018. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheek
 Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel