Artikel

Groningen op de schop

In het Noorden des lands, in Groningen, loopt twaalf kilometer asfalt dwars door de stad: de zuidelijke ringweg A7/N7. Onder de noemer ‘Aanpak Ring Zuid’ wordt de weg onder handen genomen, zodat de verkeersdoorstroming verbetert en alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. Ook past wordt de weg beter ingepast in de omgeving en veiliger ingericht. Een overzicht van de maatregelen.

Per etmaal maken zo’n 90.000 voertuigen gebruik van de ringweg die bestaat uit twee rijstroken per rijrichting, vertelt verkeersmanager Jos Veneberg van aannemer Combinatie Herepoort. Dat zorgt ervoor dat het verkeer, zeker in de spitsuren, regelmatig vastloopt. Om toekomstige groei aan te kunnen, wordt de 12 kilometer aan weg daarom onder handen genomen.

 

Werkzaamheden aan de N7 vanuit de lucht. 


Tijdens de werkzaamheden, die tot 2021 duren, blijft de huidige ringweg gewoon geopend voor verkeer. “We leggen dus veel tijdelijke wegen aan. Dat is bijzonder voor zo’n grootschalig project. Dat vergt veel planning en afstemming met stakeholders uit de omgeving”, vertelt Veneberg. “Als de werkzaamheden klaar zijn, worden de tijdelijke wegen allemaal weer opgeruimd en voor een gedeelte ingericht als plantsoen of bos.”

Verdiepte ligging

Van het Julianaplein tot het Europaplein, over een lengte van 1200 meter, wordt de N7 ondergronds gemaakt. “Die weg is in de jaren 60 aangelegd en loopt over een terp dwars door een monumentaal bos”, vertelt de verkeersmanager. Daardoor is de ruimte om te bouwen beperkt.


In de nieuwe situatie gaat de N7 van vier rijstroken naar acht – vier in elke richting. “Doordat we damwanden gebruiken, kunnen we recht naar beneden bouwen en de ruimte beter benutten”, aldus Veneberg.


In het hemelvaartsweekeinde werd ook ’s avonds en ’s nachts doorgewerkt. 


Afgelopen Hemelvaartsweekend zijn de damwanden die het spoor kruisen vanaf de N7 alvast geplaatst, omdat het treinverkeer rond Groningen dat weekend stil lag. “De weg loopt ook onder het spoor door, dus daar konden we toen mooi aan het werken.”

Ongelijkvloerse kruisingen

Op het drukke Julianaplein, waar de N7 aansluit op de A28, zorgen de huidige verkeerslichten voor veel oponthoud. “Verkeer vanuit alle richtingen komt hier samen”, legt Veneberg uit. “In de nieuwe situatie verdwijnen de verkeerslichten en wordt het een ongelijkvloerse kruising, zodat de doorstroming verbetert.”

 

Om het verkeer zoveel mogelijk door te kunnen laten stromen worden bij de aanpak van Ring Zuid veel tijdelijke voorzieningen getroffen. Zo werd over de Esperantokruising een tijdelijk viaduct gebouwd (midden). Links de sloop van de oprit naar de zuidelijke ringweg. 


Ook het Vrijheidsplein, waar de N7 aansluit op de westelijke ringweg, wordt tot ongelijkvloerse kruising omgebouwd.

Julianabrug

Een ander groot knelpunt dat zorgt voor oponthoud is de Julianabrug, vertelt Veneberg. “Die gaat over het Noord-Willemskanaal en ligt midden in de N7. De opengaande brug zorgt voor veel oponthoud. De nieuwe Julianabrug komt straks enkele meters hoger te liggen, waardoor scheepvaart en wegverkeer ongehinderd kunnen doorstromen.”

Dit artikel afkomstig uit Verkeer in Beeld 3/2018.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel