Artikel

Project: 21 innovaties maken N211 CO2-negatief

Op een 2,4 kilometer lang traject van de te renoveren N211 bouwen de provincie Zuid-Holland en BAM aan een CO₂-negatieve weg. “We kunnen veel van dit voorbeeldproject leren voor in de toekomst”, vertelt programmamanager Mirza Milosevic van de provincie

Aanleiding 

"In 2012 deden we een tussenmeting en we lopen achter op de klimaatdoelstellingen", constateert Milosevic. "Daar moeten we wat aan doen. De provincie beheert 530 kilometer aan wegen en 135 kilometer aan vaarwegenDoor onderhoudswerkzaamheden te verduurzamen, wilden we onze totale carbon footprint compenseren. 

Aanbesteding 

Bij de aanbesteding van de renovatie van de N211 werd vervolgens een uitvraag gedaan op basis van EMVI. “Wkijken meer naar kwaliteit dan naar kosten. De verhouding is 75:25. De totale CO-reductie, de potentie van de innovaties en de schaalbaarheid daarvan zijn het belangrijkst. BAM won de aanbestedingwaarin ook wordt samengewerkt met diverse start-ups en kennisinstellingen. 

21 innovaties 

In totaal worden 21 innovatieve, duurzame maatregelen toegepast binnen de N211. “Al deze maatregelen samen maken de weg niet alleen CO-neutraal, maar zelfs CO-negatief”, vertelt de programmamanager trots. 


Zo wordt 
onder meer aardwarmte gebruikt om het asfalt te verwarmen. Die warmte kan vervolgens  worden afgevangen en hergebruiktDe dynamische straatverlichting wordt gedimd als er niemand rijdt en de lichtmasten hebben geïntegreerde zonnepanelen. 

Enkele andere maatregelen: aan de zijkant van de weg worden fijnstofplanten met olivijnzand geplant, die fijnstof en CO uit de lucht filteren. Tijdens de bouw voorziet een hydrozinegenerator in de energievoorziening. En het ophangsysteem voor VRI’s wordt volledig met hout uitgevoerd. 

Extra kosten 

Voor de maatregelen en innovaties op energietransitie is 10 tot 15 procent extra budget uitgetrokken, bovenop een reguliere wegrenovatie. In 2014 werd nog aangenomen dat het wel 20 tot 25 procent duurder kon uitvallen, een pilot is relatief duur", relativeert Milosevic het. "Als we op termijn innovaties kunnen opschalen vallen kosten voor vervolgtoepassing lager uit

Leerpunten 

Tijdens de aanbestedingsfase heeft de provincie nu al veel geleerd, vertelt de programmamanager. “We hebben niet via tendernet aanbesteed, maar hebben de markt verkend en zijn aannemers gaan opzoeken."

 

Ook kwam de provincie met veel innovatieve bedrijven in contact. Milosevic: We hebben een nieuw soort contract ontwikkeld. De aannemer moet laten zien dat hij innovatiekracht heeft en blijft voor twaalf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van innovatieve onderdelen. Wij doen de rest.” 

Doelstelling  

Het doel is: meer CO opvangen dan we gebruiken”. Als het project N211 ‘af’ is, begint in 2018 de aanbesteding van de N470 die CO-neutraal moet worden. Verder wil de provincie ook in lopende projecten de ‘scope’ CO-reductie meenemen 

Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld 05/2017.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel