Artikel

Samenwerking troef in Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart

Samenwerken is de rode draad in het op 30 oktober 2018 ondertekende Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart. Samenwerking tussen marktpartijen onderling, met overheden en samen optrekkende overheden. Het verduurzamen van de betonketen is wat betreft wethouder Leo Maat van de gemeente Alphen aan den Rijn, nog maar het begin.

Auteurs: Harmen Weijer en Pieter van Hofwegen


De partijen die het convenant tekenen willen de betonketen sluiten en er op die manier voor zorgen dat afval juist grondstof wordt. Zo willen zij starten met minimaal 15 procent van het vrijkomende beton te verwerken in nieuw beton, zoals straatstenen en tegels. Verder streven zij per direct naar 100 procent hergebruik van het vrijkomende beton in nieuw beton. Het uiteindelijke doel is een CO2-reductie te bereiken van 30 procent in 2021.


Het initiatief voor dit convenant kwam vanuit Alphen aan den Rijn. “We willen graag de circulaire economie stimuleren”, legt wethouder Leo Maat uit. “Dat doen we zeker als die circulaire economie draagvlak heeft bij marktpartijen, zoals in onze regio bij bedrijven in de betonsector. Een aantal partijen in de betonsector is al geruime bezig met circulair ondernemen. Daarom ondersteunen wij dit met een convenant.”  


Concreet houdt die ondersteuning in dat in aanbestedingen circulaire producten en diensten worden beloond. “In bestekken leggen we nu duurzamere eisen. Dat kan natuurlijk alleen als er in de regio ook dergelijke producten geproduceerd worden. Dat is dus het geva
l in deze regio, het Groene Hart.”  


Wethouder Maat is blij dat andere gemeenten als Gouda en Waddinxveen, net als Alphen aan den Rijn ook deelnemers in het platform Groene Hart
Werkt!, zijn aangehaakt. “Zo krijgt het convenant meer impact in de regio. Ik verwacht ook dat Bodegraven-Reeuwijk gaat meedoen in dit convenant. En we staan open voor nog meer deelnemende gemeenten. Ik heb in ieder geval mijn collega in Leiden ook hiervan op de hoogte gesteld.”  


Het convenant 'Groene Hart gaat voor duurzaam beton' is ondertekend door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen en de bedrijven Betonmortel Centrale Koudekerk (BCK), Goudse Betonmortel Centrale (GBC), KWS Infra, Aannemingsbedrijf Van der Meer, MBI Beton, Rewinn, Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls, StruykVerwo Infra, Betonindustrie De Hamer, Theo Pouw Groep en Vlasman


Dit is een deel van een artikel dat is verschenen in BouwCirculair 01/2019. Lees hier het hele magazine

 


 Dit artikel komt uit Bton

Deel dit artikel