Artikel

Het verwerken van beton levert ons nu geld op

Duurzaam beton kan een grote winst opleveren op het gebied van CO2-reductie en circulariteit. Maar aan welke eisen moet beton voldoen om duurzaam te zijn? Mede door inspanningen van de gemeente Helmond ontwikkelde Netwerk Betonketen een moederbestek.

De gemeente Helmond wil in 2035 klimaatneutraal zijn, vijftien jaar eerder dan de Rijksoverheid voor Nederland als doel heeft gesteld. Om net iets harder te lopen dan de rest keek de gemeente kritisch naar de CO2-uitstoot. “Beton is behoorlijk belastend. Alleen deden we daar nooit wat mee”, zegt Gert-Jan van Schijndel, financieel-technisch adviseur bij de gemeente Helmond. De afdeling IBOR (Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, het voormalige ingenieursbureau van de gemeente) zette enkele jaren geleden dan ook een traject op om daar iets aan te doen. “Netwerk Betonketen bleek een goede match”, aldus Peter Minnen, senior projectmanager bij IBOR.

 

De ambitie resulteerde in een convenant, samen met de gemeente Eindhoven, met drie doelstellingen: CO2-besparing, een milieukostenindicator en primairegrondstoffenbesparing. Een belangrijke stap voor de gemeente, omdat daar de wens bestond om aan de slag te gaan. Minnen: “Toen we in de keten actief werden, hebben we ons er sterk voor gemaakt om concreter te worden. Je kan wel mooie vergezichten schetsen, maar je hebt die stip op de horizon nodig om ook tegen elkaar te zeggen: dáár gaan we naartoe!”

 

Om daadwerkelijk aan de vraag van circulaire grondstoffen te voldoen, besloot de gemeente zelf de oude betontegels, -straatstenen en -banden in te zamelen en op te slaan. Dat bleek betrekkelijk eenvoudig. Het resultaat? Minnen: “Vroeger kostte het verwerken van deze materialen ons geld. Nu niet meer. Het levert ons zelfs indirect geld op.”

 

In samenwerking met de andere partijen in Netwerk Betonketen stelde Helmond een moederbestek op voor duurzaam beton waarin precies omschreven staat waar het aan moet voldoen. Van Schijndel: “Als je echt iets wil doen, moet duurzaam geen incident zijn. Daarom staat dit nu standaard in ons RAW-bestek bij onze uitvraag. Het zit er nu dus structureel in en is bewust geen bonus in de EMVI.” Voor de gemeente op 1 juni 2016 begon met de harde eis voor duurzaam beton, kregen de aannemers en producenten een uitnodiging om mee te denken.

 

Het zorgde ervoor dat duurzaam beton onlosmakelijk verbonden is met de gemeente Helmond. Minnen: “Het is nu zelfs zo dat producenten de aannemers erop wijzen dat ze alleen maar duurzaam betonnen bestratingsmateriaal leveren als de gemeente Helmond de afnemende partij is. Dat hoeven ze helemaal niet te doen, want het is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Maar het geeft aan hoe goed het tussen de oren zit.” Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Minnen herinnert zich zeker twee gevallen dat hij de aannemer terugstuurde. “Dat is dan zijn probleem, want de eis stond van meet af aan in het bestek.”

 

Borging blijft nog een uitdaging, al werken de partijen op dit moment aan procescertificering, zodat duurzaam beton ook aantoonbaar duurzaam is. Minnen: “We zijn heel enthousiast dit proces ingegaan. Tot nu toe heeft ons dat geen windeieren gelegd. We staan aan de vooravond van een enorme omslag. Het is goed dat we dat met alle partijen binnen het Netwerk kunnen doen.”Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel