Artikel

Sjoerd Kloetstra, Cementbouw Recycling: 'Beton blijft beton'

Een van de partijen die de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan een landelijk netwerk van competente en betrouwbare partners op het gebied van gerecycled materiaal voor de betonindustrie is Cementbouw Recycling.

Sjoerd Kloetstra, oorspronkelijk werkzaam in de recyclingbranche, staat sinds 2011 aan het hoofd van een speciale tak binnen Cementbouw die beton zo duurzaam mogelijk probeert te maken. “Al snel kwam ik er achter dat de laboranten van betoncentrales overtuigd moesten worden van nut en noodzaak. Zij moeten borg staan voor de strenge kwaliteitseisen in beton en zijn van nature voorzichtig als er nieuwe grondstoffen moeten worden gebruikt. Zo was het ook met betongranulaat, het viel niet mee hen te overtuigen. Maar als ze eenmaal overtuigd zijn, zijn het juist de trekkers van circulariteit. Het was dus de kunst om elkaar te leren begrijpen en elkaars taal te spreken. Dat is gelukt en daar zijn we trots op!”

 

Hergebruik van beton komt dus niet vanzelf. Kloetstra: “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele betonketen, van opdrachtgever tot producent.” Hiervoor heeft Kloetstra een concept ontwikkeld. “De opdrachtgever vraagt in zijn aanbestedingen om gegarandeerd duurzaam beton om zo zijn duurzaamheidsambities kracht bij te zetten. De aannemer coördineert het verzamelen en afvoeren van het vrijkomend betonpuin via de containerfaciliteiten van ons recyclingnetwerk. Wij voeren het betonpuin af naar het depot, regelen de administratieve afhandeling, breken het puin tot diverse gradaties en houden het op voorraad en leveren de juiste gradaties en de gewenste hoeveelheden vanuit ons depot naar de betonmortel- en betonproducentenindustrie.” De producenten houden precies bij hoeveel gerecycled beton ze gebruiken en verbruiken. Dat laatste wordt ook jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificerende instantie.

 

Alles staat of valt met de juiste partners, aldus Kloetstra. Zonder samenwerking immers geen circulariteit. “Die partners zijn gespecialiseerd in het produceren van (secundaire) grondstoffen voor de betonindustrie, ze hebben met elkaar afgesproken om hun grondstoffen op een duurzame wijze geschikt te maken voor hergebruik in beton, ze investeren in de moderne scheidingstechnieken en innovaties, delen kennis en ervaringen met elkaar om de betonindustrie de beste ondersteuning te bieden, weten waarover zij het hebben en staan garant voor wat zij doen. Beton blijft beton.”Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel