Artikel

'Een gebouw ontwerpen doe je ook met je oren'

Het Nederlandse spoorwegennet is bomvol en loopt tegen de grenzen aan, waarschuwden NS en ProRail in de zomer. Hierdoor nemen ook de trillingen aan het spoor toe. Hoe meer treinen er langs denderen, hoe groter de overlast in woningen en gebouwen aan het spoor.

Vilton uit Lelystad erkent het belang van trillingsisolatie en adviseert architecten, adviesbureaus en aannemers bij het realiseren van een ‘Silent Building’.Door de grote bouwopgave en concentratiebouw wordt er tegenwoordig meer en dichter op elkaar envaker langs het spoor gebouwd. Daarnaast stijgt door functiemenging en herontwikkeling van bestaande gebouwen de aandacht voor trillingsisolatie en ruimteakoestiek.


Dit maakt dat
geluidsdemping steeds belangrijker wordt in het ontwerptraject en worden de akoestisch specialistenvan Viltonnog vaker om advies gevraagd over oplossingen voor trillingen. Trillingen kunnen worden veroorzaakt dooreen voorbijrijdende trein of auto, maar ook door het aanstoten van muren, wanden of plafonds door stuiterende ballen tijdens de gymles of een dreunende machine in een fabriek. 


Akoestisch ingenieur Marcel van der Roest
: Met de totaalaanpak Silent Building garandeert Vilton een ‘stil’ gebouw. Door deze trillingen en geluiden te isoleren in funderingen, vloeren, wanden en plafonds is trillingsgeluid in een gebouw perfect beheersbaar. Het is goed om te zien dat er meer aandacht is voor geluid. Er is steeds meer het besef: een gebouw ontwerpen doe je ook met je oren.


We merken dat er vanuit architectenbureausbij nieuwbouw en renovatie steeds meer aandacht komt voor trillingen en akoestiek.” Het concept werkt het meest efficiënt als de akoestisch specialisten van Vilton vroegtijdig in het ontwerpproces worden betrokken, zodat de materialen op maat kunnen worden ontworpen,geassembleerd en desgewenst geïnstalleerd. Achteraf constructieve akoestische problemen oplossen is mogelijk, maar veel lastiger en duurder.

Ruimteakoestiek 

Naast trillingsisolatie heeft Vilton ook veel expertise in ruimteakoestiek. Ruimteakoestiek is gericht op het beheersen van galm die in een ruimte ontstaat. De akoestiek in een ruimteis afhankelijk van de geometrie, inrichting van de ruimte en de afwerking van de wanden, vloeren en plafonds. Met de oplossingen van Vilton kan de buitenwereld qua geluid (en trillingen)grotendeels worden buitengesloten, waardoor gebruikers zich comfortabeler voelen in een gebouw; dat is waar Vilton Silent Building voor staat. 


De gevolgen van geluidsoverlast worden vaak onderschat.
Onderzoeken tonen aan dat mensen sterknegatieve gezondheidseffecten ervaren als ze worden blootgesteld aan een te hoog geluidsniveau. Daarom zijn er stille gebouwen nodig met een goede ruimteakoestiek. Een goede demping van trillingen of omgevingsgeluid, maakt een wereld van verschil. Voldoende stilte helpt bij gezond leven, goed slapen en prettigwerken. Vilton heeft de bouwkundige expertise om de benodigde isolatie om te zetten naar productoplossingen.Systeemoplossingen maken het mogelijk om vloeren, wanden en plafonds te ontkoppelen, in zowel nieuwbouw als in bestaande bouw. Zo maakt Vilton geluid in een gebouw beheersbaar.

Poppodium Doornroosje 

Een mooi voorbeeld van het voorkomen van geluidsoverlastvia trillingen, is het Nijmeegse Poppodium Doornroosje. Dit poppodium heeft een grote en kleine zaal waarboven 360 studentenwoningenzijn gerealiseerd. Deze functiemenging zorgt ervoor dat in de ontwerpfase goed moest worden nagedacht over debeperking van geluidsoverlast uit de theaterzalen voor de bewoners.


Voor dit project werd het Silent Building team van Vilton gevraagd om compacte opleggingen te
ontwerpen die veel gewicht kunnen dragen en geluid dempen. De engineers vonden de oplossing in de toepassing van zogenaamde Very High Stress Bearing-oplegblokken met twee tot vier lagen vezelversterkt natuurrubber, gescheiden door staalplaten. Deze opbouw maakt slanke ontwerpen mogelijk. 


In het Poppodium zijn twee van de zalen als doos-in-doosconstructie uitgevoerd, met behulp van deze VHSB-oplegblokken. Deze innovatie zorgt ervoor dat het poppodium akoestisch is geïsoleerd en de bewoners geen last hebben van de concerten”, vertelt Marcel van der Roest.Ruimteakoestische oplossingen zijn (vaak) zichtbaar in een ruimte. Daarom is het van belang dat adviseurs en engineers goed naar de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en architecten luisteren. Vilton kan hierbij ondersteunen en maakt volgens Van der Roest het verschil door de aanpak: “We kijken niet alleen vanuit de producten, maar komen met een goede totaaloplossing. We blijven bovendien betrokken bij het bouwproces door de montage zelf te doen of ten minste de aannemer te ondersteunen bij een foutloze montage.” 


Dit artikel is verschenen in de Innovatiecatalogus van 2019. Lees meer van de innovatiecatalogus in de bibliotheek.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel