Artikel

Spelregels voor een digitale stadswijk

Helmond droomt van een Brainport Smart District (BSD), een wijk van de toekomst. Naam en locatie zijn al bekend: Brandevoort 2 wordt gebouwd tussen de huidige wijk Brandevoort en de Automotive Campus. Vooruitlopend op de bouw is het huidige Brandevoort min of meer tot proeftuin verheven, door Helmonds deelname aan het Nationaal Smart City Living Lab programma.

Geestelijk moeder van het Brainport Smart District is Elphie Nelissen, hoogleraar Building Sustainability aan de TU Eindhoven. “Zij wil de slimste stad ter wereld bouwen en vond twee jaar geleden een medestander in Paul Smeulders, wethouder duurzaamheid in Helmond”, legt Corine Legdeur uit. Zijzelf is communicatie-adviseur voor het, intussen, door B en W omarmde BSD-concept.


Legdeur maakt deel uit van een BSD-team dat voor de gemeente de weg baant voor Brandevoort 2. “We zijn vorig jaar gestart door met een groep van ruim 40 professionals en wijkbewoners - waaronder een fysiotherapeut, architect en dataspecialist – deel te nemen aan een meerdaagse ‘Syntegration-sessie’. Tijdens zo’n sessie, ontwikkeld door de Zwitser Fredmund Malik, worden expertises en visies van een grote groep mensen vertaald naar een concrete ambitie en uitvoeringsstrategie. Voor ons leverde dit twaalf ontwerpprincipes op die als uitgangspunt dienen voor zeven projecten.”


De ontwerpprincipes variëren van ‘Faciliteiten en diensten worden door inwoners gedeeld en gebruikt naar vrije keuze’ en ‘Mobiliteit is voor iedereen toegankelijk en automobiliteit is elektrisch’, tot ‘Alle gegenereerde data en de daaraan gelieerde inkomsten worden gedeeld en beheerd door BSD-inwoners’. De zeven (uitvoerings)projecten die samen zullen leiden tot de gedroomde wijk, zijn Aantrekkelijke circulaire wijk, Participatie, Sociale en veilige wijk, Wijk met energie en Gezonde-, Mobiele- en Digitale wijk.


Vanuit het project ‘Digitale wijk’ is Helmond aangesloten bij het programma Nationaal Living Lab Smart City. Legdeur: “Data zijn een belangrijk onderdeel van het ‘district’, want we willen van alles gaan monitoren in de wijk, maar zonder een ‘Big-Brother-is-watching-you’ te creëren.” In het programma krijgt de gemeente de beschikking over sensoren. Tevens krijgen deelnemers ondersteuning in de vorm van projectbegeleiding, training en workshops.

Datamanifest en data-universum 

“Bewoners en data worden ‘beschermd’,” legt Legdeur uit, “door twee hoofddoelen van het project: een datamanifest met spelregels zodat wijkbewoners weten waar ze aan toe zijn en de bouw van een data-universum, een overkoepelend platform voor gekoppelde data van verschillende partijen, waarbij alle datatoepassingen bijdragen aan de ontwerpprincipes.” Het data-universum is een initiatief van de B5 (vijf grootste Brabantse steden) dat is opgenomen in het provinciale programma ‘Digitale Stad’.

Dit artikel is afkomstig uit Verkeer in Beeld 1/2018Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel