Artikel

Waarom Britten hun parkeerautomaten ombouwen

In het Verenigd Koninkrijk moeten voor 15 oktober 2017 een kleine 100.000 parkeerautomaten worden omgebouwd in verband met de introductie van de nieuwe 1 pond-munt. Deze nieuwe munt is vanaf 28 maart in gebruik genomen. Na 15 oktober 2017 kan er alleen nog met de nieuwe munt betaald worden en is de oude munt geen wettig betaalmiddel meer.

De British Parking Association (BPA) is al een jaar voor de introductie van de nieuwe 1 pond-munt gestart met de voorbereidingen en heeft daarbij nauw samengewerkt met Koninklijke Munt (Royal Mint), locale autoriteiten, parkeerexploitanten en leveranciers van parkeerautomaten. Volgens Joanna Audley-Charles, Public Affairs and Media Officer bij de BPA, hangt de voortvarendheid van het ombouwen sterk af van de locale situatie: “In cosmopolitische steden zoals Londen gaat het snel, omdat daar ook veel buitenlanders komen en de noodzaak om hen op dit gebied te faciliteren groot is. In kleinere plaatsen gaat het vaak niet zo snel, ook omdat niet elke gemeente over de financiële middelen beschikt om de parkeerautomaten om te bouwen.”

 

Audley kan niet aangeven welk percentage van de automaten inmiddels is omgebouwd. Ook is er geen overzicht van de automaten die inmiddels zijn omgebouwd. “Dat komt misschien omdat er voor gemeenten geen consequenties aan verbonden zijn als ze het niet op 15 oktober op orde hebben. Wel kan ik me voorstellen dat er juridische procedures zullen volgen na 15 oktober als een klant niet met de nieuwe munt kan betalen maar wel een boete krijgt.”

 

De noodzaak om het te doen is des te groter, omdat veel Britten nog altijd een voorkeur hebben om parkeren met muntgeld te betalen. Uit een onderzoek van de BPA in januari 2017 kwam naar voren dat 50 procent van de automobilisten (17 miljoen mensen) parkeren nog het liefst cash afrekent. Bovendien zegt ruim een kwart (28 procent) dat ze de nieuwe digitale betaaltechnologieën voor parkeren niet vertrouwt.  Daarnaast vindt 13 procent de daarbijbehorende websites en apps te verwarrend en denkt 12 procent dat ze cashless meer tijd kwijt zijn aan het betalen. Een tussenvorm, betalen via pinpas of creditcard, is voor 23 procent wel acceptabel.

 

In een reactie laat Patrick Troy, Chef Executive van de BPA weten het als taak van de BPA te zien om ervoor te zorgen dat het publiek meer vertrouwen krijgt in nieuwe digitale betaaltechnologieën.  “Ik ben ervan overtuigd dat ze kunnen bijdragen aan meer parkeercomfort. Maar we moeten de angst bij de klant wegnemen dat daarbij iets mis kan gaan.”

Stress door parkeren

BPA-onderzoek toonde aan dat automobilisten in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks gemiddeld bijna vier dagen (91 uur) kwijt zijn aan het zoeken naar een parkeerplaats. Daarbij zijn er wel verschillen tussen Londen (8 minuten) en East of England/East Midlands (5 minuten).

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 39 procent van de ondervraagden het zoeken naar een parkeerplaats als stressvol ziet. Slechts 20 procent ondervindt hiervan geen enkele stress. Maar liefst 59 procent geeft aan automobilisten die meer dan een parkeerplaats bezetten als de grootste ergernis te zien.  Ook het gebrek aan parkeerplaatsen (48 procent), onoverzichtelijke parkeerterreinen c.q. -garages (27 procent) en het slecht zichtbaar zijn van betaalfaciliteiten (17 procent) scoren hoog.

 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 17 procent een app gebruikt om een parkeerplaats te vinden en dat 25 procent niet eens weet dat zo’n app bestaat, laat staan dat ze ermee betalen. Bij het zoeken naar een parkeerplaats vinden de ondervraagden locatie het belangrijkst (67 procent), gevolgd door gemakkelijk toegankelijk zijn (51 procent) en een goede verlichting (44 procent). Faciliteiten (10 procent) en een parkeerwachter (10 procent) worden minder belangrijk gevonden. 

Door Peter Bekkering. Dit artikel verscheen in PARKEER24 03/2017.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel