Bedrijfsnieuws

Spanbeton werkt aan het eerste circulair viaduct van Nederland

Een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat. Die 100 procent op secundaire grondstofstromen draait, waardoor we geen grondstoffen meer hoeven te delven. Die economie vraagt om circulair bouwen en vereist ontwerpen voor oneindig hergebruik.

Daarin heeft ook de infrasector zijn verantwoordelijkheid te nemen, want het creëren van afval is een principe fout in ons ontwerpproces. Het Circulair Ontwerp Consortium, waarin Van Hattum en Blankevoort, VolkerInfra, Spanbeton/VBI, SGS Intron, SBRCURnet en Rijkswaterstaat verenigd zijn, werkt aan deze uitdaging: het eerste circulair viaduct van Nederland ontwerpen en bouwen.

Een innovatief partnerschap

Ontwerpen voor oneindig hergebruik, dat is de opgave. Van Hattum en Blankevoort werkt vanuit de ambitie “de duurzaamste civiele bouwer van Nederland te zijn” en vroeg half 2016 Spanbeton met hen mee te doen. Samen hebben de partijen de intentie om een circulair viaduct te ontwerpen en in 2018 ook daadwerkelijk te bouwen. Deze verklaring draagt de handtekening van Van Hattum en Blankevoort, VolkerInfra, Spanbeton/VBI, SGS Intron, SBRCURnet en Rijkswaterstaat. Een innovatief partnerschap tussen marktpartijen, kennisinstellingen, betonketenpartners en overheid. Een ontdekkingsreis, waarin verwondering, vragen stellen, transparant kennis delen, van elkaar leren, samen optrekken en vertrouwen de basis zijn. We hebben circulaire ontwerpprincipes bepaald, het ontwerp is gereed en de realisatie kan starten.

Modulair bouwen zoals met lego

Huidige kennis en technische mogelijkheden zijn het uitgangspunt, om ook daadwerkelijk het circulair ontworpen viaduct te kunnen bouwen. Het circulaire viaduct is ongeschonden terugwinbaar. Het is in onderdelen of tot op grondstofniveau in ongeschonden staat terug te winnen. Is te behouden in ecologische- en technologische kringlopen. Is modulair bouwen zoals met lego: het kunstwerk is zonder afval uit elkaar te halen en er kan weer ongeschonden een nieuw kunstwerk van gemaakt worden.Dit artikel komt uit Bton

Deel dit artikel