Bedrijfsnieuws

Taxameter Centrale BV bestaat 90 jaar

Op 8 februari 2017 is familiebedrijf Taxameter Centrale BV (TMC) jarig. Dan is het namelijk precies 90 jaar geleden dat notaris Snel de oprichtingsakte tekende voor de naamloze vennootschap 'Taxameter en Controle-apparaten Centrale'.

De oprichter van TMC, de heer G.W. Staartjes, begint in de jaren twintig van de vorige eeuw een fietsenstalling in de Kerkstraat in Amsterdam. Met een vooruitziende blik grijpt hij echter al snel de opkomst van het gemotoriseerde verkeer aan om zich te richten op de verkoop en reparatie van 'de taxameter'; een instrument dat automatisch de afgelegde afstand registreert om het tarief voor taxivervoer nauwkeurig te meten en niet lang daarna handelt TMC ook in auto-onderdelen.


Gedaanteverwisselingen

De organisatie ondergaat in de loop van de jaren vele gedaanteverwisselingen onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De tweede wereldoorlog bijvoorbeeld, legt de handel in auto-onderdelen volledig plat en na de oorlog zorgen bevolkingstoename en grote economische groei ervoor dat mobiliteit een vlucht neemt. Omdat in ons kleine land ruimte schaars is, vraagt dat om regulering, iets waar TMC zich al heel lang in specialiseert, bijvoorbeeld met de verkoop en het onderhoud van parkeermeters en parkeerautomaten. 


Focus op parkeren

TMC is nog steeds een Amsterdams bedrijf, maar zit al lang niet meer in de Kerkstraat. Grappig: men is daar ooit weggegaan met name vanwege de beperkte parkeermogelijkheden. En dat is nu precies wat ze oplossen bij TMC: parkeerproblemen. De organisatie richt zich op gastvrije steden; samen met relevante partijen vindt men strategieën en bijbehorende systemen om gebieden toegankelijk, aantrekkelijk, leefbaar en werkbaar te maken voor de doelgroepen die in die gebieden wonen, werken of recreëren.


Van parkeren naar full-service mobiliteitspartner

De focus verschuift van parkeren naar faciliteren. En ook de manier waarop de organisatie werkt en samenwerkt verandert. Van leverancier ontwikkelt TMC zich naar samenwerkingspartner, ontzorger, kennisdeler en innovator met lef om te leren. TMC’s parkeeroplossingen zijn het meest bekend, maar vanuit de visie dat informatie de basis vormt, ontwikkelt TMC overkoepelende datasystemen en rapportagemogelijkheden. Toegangs- en handhavingsoplossingen helpen de mobiliteit en leefbaarheid te reguleren en de mogelijkheden tot hosting en het verzorgen van het volledige elektronische betalingsverkeer maakt TMC tot de ideale full-service mobiliteitspartner. Met dank aan haar klanten en partners, die dat samen met de organisatie doen.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel