Bedrijfsnieuws

Groene golf voor fietsers op je smartphone

Wachten voor een verkeerslicht.. toch wel één van de grootste irritaties van weggebruikers. Zeker voor fietsers. En als het te lang duurt, neemt de neiging toe om dan maar door rood te fietsen. DTV Consultants introduceert daarom: Evergreen on bike. Daarmee passen fietsers hun snelheid aan, zodat ze op het juiste moment aankomen bij het verkeerslicht. Fietsers hoeven dan niet te stoppen en kunnen veilig en comfortabel doorrijden. Dit innovatieve concept draagt daardoor niet alleen bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de fiets, maar levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Hoe werkt Evergreen on bike?

Met de massale opkomst van de smartphone heeft het leeuwendeel van fietsers een apparaat in bezit dat met GPS haar positie kan bepalen en tevens kan communiceren met de buitenwereld, in dit geval verkeerslichten. De fietser meldt zich met de smartphone, al ver voor het kruispunt, aan bij het verkeerslicht. In feite activeert de fietser al de drukknop nog ver voordat hij het kruispunt nadert. Door deze vroege aanmelding kan het verkeerlicht al rekening houden met de komst van de fietser. Bovendien informeert Evergreen on bike de fietser over de te fietsen snelheid om het groene licht te halen. Er zijn tal van situaties en projecten waarin Evergreen on bike een perfecte maatregel is. Hieronder volgt een greep uit de mogelijkheden en ideeën.

 

Snelfietsroutes

Hoe ziet de ideale snelfietsroute eruit? Negen van de tien fietsers zal zeggen: “een snelle route zonder verkeerslichten…” Lang niet altijd is echter budget beschikbaar om bij geregelde kruispunten op een dergelijke route tunnels te realiseren. Een mooi alternatief is dan een service als Evergreen on bike; veel goedkoper en passend bij deze tijd. Door het op innovatieve wijze bieden van extra comfort is Evergreen on bike een belangrijke maatregel om de fietser te verleiden van de route gebruik te maken.

 

Een duurzame vorm van fietsstimulering

Honderdduizenden, zo niet miljoenen euro’s, worden gespendeerd aan spitsmijden-projecten. Mensen verdienen geld door later naar hun werk te gaan of juist op de fiets gaan. Zodra de financiële prikkel wegvalt, is de kans echter groot dat men gewoon weer in zijn oude vertrouwde auto stapt en achter aansluit in de file. Een andere benadering is om de mobilist te verleiden over te stappen op de fiets door hem met Evergreen on bike extra comfort te bieden. De investering is eenmalig, maar de service blijft lang bestaan en biedt daarmee een duurzamere vorm van fietsstimulering.


Bent u benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden van Evergreen on bike in uw fietsnetwerk? Wij vertellen u graag meer, kijk voor meer informatie op www.dtvconsultants.nl.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel