Bedrijfsnieuws

Studiemiddag omgevingswet en spelen

We moeten aan de slag met de Omgevingswet. Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum 1 januari 2021. …maar welke plek heeft het kind hierin en hoe worden zij in de participatie gehoord? En de speelruimte? Sneeuwt die onder in thema’s als leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit of gezondheid?

OBB pleit voor spelen als thema of programma binnen de omgevingswet! Om de Omgevingswet en spelen meer praktisch te maken organiseert OBB op dinsdag 11 februari een ‘studiemiddag Omgevingswet en spelen’. Deskundigen als Juul Osinga (oprichter Netwerk Jong Leefomgeving) en Jantje Beton werken hier inhoudelijk aan mee.

Waar ga je mee naar huis?

Na deze middag ken je de basics van de Omgevingswet, genoeg om het gesprek met collega’s aan te gaan. Daarnaast heb je een beeld van de instrumenten in de Omgevingswet en weet je welke je kunt gebruiken om de speelruimte op de kaart te zetten!

Het programma

De middag is verdeeld in drie blokken van een uur. Het eerste uur is algemene uitleg over de Omgevingswet en haar instrumenten door Juul Osinga van Aveco de Bondt. Het tweede uur kies je naar eigen inzicht een van de workshops. Deze gaan door op de instrumenten van de omgevingsvisie. Het laatste uur gaan we de workshops aan elkaar terugkoppelen en nog even doorpraten aan de hand van stellingen. We sluiten af met een borrel en een hapje.

14.00-15.00 uur       inleiding Omgevingswet en instrumenten
15.00-16.00 uur       workshop (omgevingsvisie, omgevingsplan en programma)
16.00-17.00 uur       centrale terugkoppeling workshops
17.00-18.00 uur       borrel

De workshops

In de workshop gaan we de instrumenten omgevingsvisie, programma en omgevingsplan verder verkennen en meer praktisch maken voor speelruimte. Het onderwerp participatie wordt daar ook aangehaakt. In de workshops verzamelen we voor dat specifieke instrument zoveel mogelijk ammunitie om de belangen van de spelende kinderen te behartigen bij het opstellen.


Omgevingsvisie - 
visieniveau lange termijn gemeente breed (als huidige toekomstvisie gemeente)
Programma - beleid op middellange en korte termijn, kan zijn als thema door alle programma’s heen of als deelgebiedbeleid (als huidig beleid)
Omgevingsplan - regels voor speelplekken/toestellen (als bestemmingsplan)


Het laatste uur gaan we samen kijken welke onderwerpen in de verschillende instrumenten thuishoren zodat er ook een logische lijn ligt voor speelruimte of zelfs kindvriendelijkheid wellicht als een serieus onderwerp op de agenda kunnen krijgen vanaf januari 2021.

Praktische informatie:

De studie middag vindt plaats op 11 februari in Deventer. De inschrijving bedraagt 100 euro ex btw om de onkosten te dekken. OBB stimuleert graag dat mensen met het openbaar vervoer komen en zullen een pendel-bus naar het NS-station Deventer organiseren.


Meer informatie en inschrijven via deze link.


Lees ook dit artikel over de omgevingswet en spelen: https://www.platformbuitenspelen.nl/bedrijfsnieuws/141119/we-vergeten-het-kind-in-de-omgevingswetDit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel