Bedrijfsnieuws

Uniek waterplein Rotterdam met custom made afwateringsgoten

Door het veranderende klimaat regent het vaker en harder: het wordt tijd om met een andere blik naar dat wassende water te kijken. Zeker op plaatsen in de stad waar de afwatering vooral via de riolering moet plaatsvinden. Het Benthemplein in Rotterdam werd hiervoor omgebouwd tot een waterplein met een buffercapaciteit van 1700 Kuub. Op die manier wordt het riool ontlast en verdere wateroverlast in straten en kelders voorkomen. ACO leverde zowel de LED-line- als de RVS ‘riviergoten’ voor deze unieke manier van afwatering.

Op het Benthemplein, zoals dat nu is heringericht, wordt het regenwater afkomstig van bestrating en de daken van de omliggende gebouwen opgevangen in speciale bassins. Het water loopt door grote glimmende ‘riviergoten’ over het plein naar twee ondiepe bassins. ACO, specialist in afwateringstechniek leverde hiervoor de sleufgoten van het type ACO Fineline, met zeer zuinige koud-witte ledverlichting. Naast de sleufgoten met ledverlichting leverde ACO ook de RVS riviergoten met een lengte van maximaal 4 meter en 300 of 1000 millimeter breed. Het is de bedoeling dat het water hier zichtbaar doorheen stroomt.

 

Meer informatie

www.aco.nl
Stand 1.912Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel