Bedrijfsnieuws

Verkeersonderzoek en -advies

Van veldonderzoek tot beleidsadvies, in het hele onderzoekstraject geeft Bureau de Groot Volker advies op het gebied van verkeer en vervoer. Met als belangrijkste pijlers verkeersveiligheid, parkeren, bereikbaarheid, verkeersontwerp en fietsverkeer. Met het webbased verkeerseducatieprogramma VerkeersLokaal kunnen bijvoorbeeld knelpunteninventarisaties in de directe schoolomgeving en woon-schoolroutes worden uitgevoerd.

Bovendien worden met gebruik van ANPR-camera’s en accurate GPS parkeeronderzoeken effectief en efficiënt uitgevoerd. Met dit nieuwe camerasysteem kan een groter gebied onderzocht worden met een hogere snelheid en precisie. De camera’s registreren de kentekens en met de GPS is de precieze locatie van het voertuig bekend. Door de resultaten te verwerken, analyseren en presenteren in GIS wordt de parkeersituatie snel en gedetailleerd duidelijk.

 

Meer informatie

www.anpr-parkeeronderzoek.nl
www.verkeersonderzoek.nl
Stand 1.814
Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel