Bedrijfsnieuws

Warmbeton paviljoen op campus TU/e

Het ontwikkelingsproject Warmbeton krijgt steeds meer gezicht en uitstraling, letterlijk en figuurlijk. Het herziene ontwerp voor een Warmbeton paviljoen toont meer allure, meer beleving van licht en comfort. De TU/e ziet het belang van zo'n living lab en biedt nu een zichtlocatie aan voor de bouw.

Warmbeton is meer dan een materiaal; het is een concept voor monoliete gevels. Dat vergt een integrale benadering vanuit architectuur, constructie, bouwfysica en installaties. Het ontwikkelingsproces is daardoor gecompliceerd. Het vergt niet alleen research naar materiaal- en constructie-eigenschappen, maar ook geduld en veel overleg om de meest geëigende oplossingen te vinden. Met de researchresultaten van TU/e is de basis gelegd; voor de ontwikkeling van een bouwconcept hebben vele bureaus en bedrijven zich verbonden aan het project.
 

Het architectenteam Warmbeton presenteerde in september het eerste ontwerp voor het paviljoen. Na diverse sessies met de samenwerkende bedrijven en bureaus is nu het herziene ontwerp gereed. Hierin zijn de potenties van Warmbeton meer overtuigend benut. Dit overtuigde ook de commissie die toeziet op de ruimtelijke kwaliteit van de campus-inrichting een zichtlocatie aan te bieden voor de bouw van het paviljoen.
 

Intussen is een mock-up gemaakt van een prefab Warmbeton gevelelement. Dit heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd voor de industriële maakbaarheid. Ook kan hiermee de potentie van kozijnloze beglazing worden getoetst. De mock-up wordt gepresenteerd op de vakbeurzen GEVEL en Material Xperience tijdens de Week van de Bouw 2015, 9-13 februari, Jaarbeurs Utrecht.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel