Bedrijfsnieuws

Drie gemeentes kiezen voor PRIS Data Display

Drie Nederlandse gemeentes hebben de afgelopen maanden gekozen voor Data Display als partner in het vernieuwen van hun verouderde Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Door zowel Utrecht, Groningen als Zaanstad zijn aanbestedingen uitgeschreven, waarbij Data Display als winnaar uit de bus kwam en in het voorjaar van 2015 het PRIS in deze steden gaat vernieuwen.

De huidige systemen passen niet meer bij de behoefte van deze tijd en de nieuwe systemen zullen ook gaan voldoen aan de Europese NEN-EN12966 normering voor dynamisch informatiepanelen langs de openbare weg.
Dat deze gemeentes voor Data Display kiezen is een logisch resultaat van de wijze waarop Data Display haar PRIS systemen ontwikkelt. Enerzijds voldoen deze systemen aan de laatste stand van techniek en normering, anderzijds worden de systemen flexibel ingericht waardoor het mogelijk is om naadloos aan te sluiten op de wensen van de klant voor vandaag én voor morgen. 


Utrecht

Het nieuwe PRIS in Utrecht is onderdeel van het grotere project om de binnenstad en het stationsgebied van Utrecht met elkaar te verbinden en leefbaarder, veiliger en duurzamer te maken. Het huidige PRIS (ook van Data Display) wordt volledig verwijderd en op 110 locaties in de binnenstad zullen nieuwe routepanelen geplaatst worden. Het gehele systeem bestaat uit 170 borden met 85 displays die zowel de aanduiding vol of vrij kunnen weergeven, als het aantal beschikbare plaatsen in een garage of op een parkeerplaats. Data Display neemt het gehele projectmanagement onder haar hoede en zal de komende jaren ook het onderhoud aan het systeem plegen. Naast het PRIS werkt Data Display momenteel ook aan het Fiets Route Informatie Systeem (FRIS) in Utrecht. Voor dit project worden meerdere dynamische borden in de stad geplaatst die naast de richting ook het aantal beschikbare plaatsen van de fietsenstallingen aangeeft. Dit is het eerste FRIS in Europa wat op deze manier wordt gerealiseerd en dus een primeur voor de stad Utrecht.


Groningen

Halverwege 2015 zal het PRIS in Groningen opgeleverd worden. Ook dit systeem is onderdeel van een groter project ‘Groningen bereikbaar’, waarvan één van de doelen is het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden, zoals het wijzen op de beste route naar parkeergelegenheid. Data Display zal zorg dragen voor het verwijderen van het oude systeem, waarbij de bestaande masten van het PRIS zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden. Acht full colour berm DRIP’s, zes tweeregelige DRIPS’s en vierenvijftig displays op drieënnegentig verschillende locaties gaan ervoor zorgen dat het verkeer in de stad haar weg naar de parkeerplaatsen moeiteloos gaat vinden.


Zaanstad

Ook in Zaanstad heeft Data Display het best gescoord in het aanbestedingstraject. De mogelijkheden in onderhoud in combinatie met een goede prijs hebben o.a. de doorslag gegeven. Uniek aan dit PRIS is dat er niet gewerkt zal worden met vol-vrij displays of aanduidingen van aantallen, maar met pijlen op de dynamische displays. De gemeente kan zo per situatie de beste parkeerroute aangeven. Dit project zal voor de zomer afgerond worden. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel