Blog

Parkeren met BIM

Rekenen aan parkeerbehoefte en ontwerpen van parkeergelegenheid gebeurt nu nog vaak los van elkaar. Het eerste is een telstaat, het tweede een tekening. Er wordt veel meer mogelijk op het moment dat je rekent en ontwerpt in dezelfde omgeving: in een Parkeer Informatie Model.

Parkeren vang je niet in een tabel

Maître d’ Mark Siebers is natuurlijk een van de gezichten van onze organisatie, zeker als het op parkeren aankomt. Maar Groosman nodigt geïnteresseerden nadrukkelijk uit om ook eens een kijkje in de keuken te nemen. In deze blogpost komt de kok aan tafel zitten om te vertellen over het nieuwe hoofdgerecht op het menu: Parkeren met BIM. Een parkeerplaats functioneert in een omgeving. Die omgeving is niet te vangen in alleen een tabel of alleen een tekening. Die omgeving bestaat juist uit de combinatie van ruimtelijke verbanden en diverse soorten informatie. Precies die factoren worden in een verwant vakgebied steeds meer integraal bekeken.

 

Mogelijkheden zien

In de bouw is het tegenwoordig gebruikelijk om te werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM), waar geometrie gekoppeld kan worden aan informatie, het resultaat geanalyseerd kan worden en de analysedata kan worden ingezet om het ontwerp te optimaliseren. De trend in de bouw is om naarmate een bouwproces vordert naar een steeds kleiner en gedetailleerder schaalniveau toe te werken. Groosman ziet mogelijkheden om juist op een groter schaalniveau en vroeg in het proces verbanden te leggen tussen ruimte en informatie. Over parkeren is namelijk al heel veel gedetailleerde data beschikbaar. Denk aan de kentallen van de CROW, de indeling van parkeerterreinen, de afstanden tussen functies in een vlekkenplan, het parkeergedrag of parkeerbeleid in vergelijkbare situaties. Expert Leo Runia heeft daar onlangs in zijn blog 'Parkeerdata openen is de kunst' nog mooie voorbeelden van gegeven.  

 

Betrouwbaar Parkeer Informatie Model

De eerste stap die we hebben gezet is het deels loskoppelen van informatie en objecten. De ene parkeerplaats is immers de andere niet. We delen de informatie op in geometrisch gerelateerd (breedte, lengte, parkeerwegbreedte, etc.) en context gerelateerd (bediende functie, afstand tot die functie, rekenwaarde volgens de lokale parkeernorm). We doen dat voor de parkeerplaatsen zelf, maar ook voor de bediende functies die we modelleren in een driedimensionaal vlekkenplan. De definitie van die functies is namelijk, meer nog dan die parkeerplaatsen zelf, subjectief en onderhevig aan politieke invloeden. Daar zijn we dus uiterst flexibel in, terwijl ons Parkeer Informatie Model te allen tijde betrouwbare data produceert. Een eenvoudig voorbeeld waarin alleen behoefte was aan aantallen is het afgebeelde project Rijswijk Buiten. Alle getoonde data is direct en ‘live’ aan elkaar gerelateerd. Een parkeerplaats in 3D verwijderen levert direct een waarschuwing op in de telstaat, maar ook de gevolgen van een aangepaste parkeernorm of rekenwaarde van een dubbele parkeerplaats op eigen terrein zijn niet te missen.

 

Parkeren en Buienradar

Expert Leo Runia voorspelt dat parkeren het terrein wordt van innovaties van het type Buienradar, zodra de volledigheid en openheid van data toegaan naar het niveau van de huidige weermodellen. Voor gebiedsontwikkeling komt daar nog bij dat met BIM eerst in een model, voorzien van al die data over parkeren, onderzocht kan worden wat voor verschillende ontwerpvarianten de consequenties voor parkeren zullen zijn. Een beetje alsof je zou kunnen onderzoeken wat er gebeurt wanneer je de Noordzee wat op zou schuiven; gaat het dan vaker regenen in de spits? 

Auteur: Ekko Nap - BIM Ontwikkelaar bij GroosmanDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel