Blog

Verkoop je parkeerplaats goed! Of doe het niet...

Dit keer een blog over problemen bij de verkoop van parkeerplaatsen bij gebouwen.

Openbare parkeerplaatsen en verkoop grond

Als gemeente verkopen we soms ons eigendom aan particulieren. In een enkel geval zijn in dat kavel parkeerplaatsen aanwezig die openbaar gebruikt worden of werden (toen er bijvoorbeeld nog een maatschappelijke functie zat zoals een buurthuis).


Gebleken is bij recente verkopen dat de koper ervan uit ging dat hij de parkeerplaatsen voor privégebruik kan afschermen met bijvoorbeeld een parkeerbeugel. Dat is echter niet altijd het geval: als de parkeerplaatsen tot de openbare weg (in de zin van de Wegenwet) behoren, dan is dat niet mogelijk (zie: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/wegenverkeerswet/vragen-en-antwoorden-wegenwet-openbaarheid-van-wegen).


Iets om alert op te zijn en problemen achteraf te voorkomen. Een onttrekkingsbesluit – waarbij de gemeenteraad parkeerplaatsen uit de openbaarheid kan halen ten gunste van een particulier – kan een mogelijkheid zijn, maar daarin moet een afweging voor het algemeen belang zijn opgenomen. Als er een grote parkeerdruk in de buurt is wordt dat moeilijk…


Koppelen parkeerplaatsen bij appartementen

Twee gevallen deze maand waarin nieuwe nog te bouwen appartementen op Funda worden aangeboden met … optioneel parkeerplaatsen. Dat was niet de bedoeling bij de toetsing aan parkeernormen en het opleggen van een parkeereis. Er gaat wel voldaan worden aan die eis met de bouw van ondergrondse parkeerplaatsen, maar het te koop aanbieden aan derden gaat leiden tot het afwentelen van het parkeren op het openbaar gebied als bewoners liever gratis op straat gaan parkeren. Het betekent dat we explicieter gaan aangeven in de vergunning dat de parkeerplaatsen bedoeld zijn voor de bewoners en hun bezoek, en dat ze in aanvang ook gekoppeld aan de woningen moeten worden verkocht of verhuurd. Onder voorwaarden (roulatie via de VVE) kunnen parkeerplaatsen wel aan derden worden verhuurd of verkocht, als er plaatsen leeg blijven.


De ANPR- camera’s gaan er komen… Twee maanden geleden heb ik al aangegeven dat we een plan hebben om de bollards in de binnenstad te vervangen door camera’s met kentekenherkenning. Het plan met een proefperiode van twee jaar is inmiddels door de lokale Driehoek geaccordeerd, zoals de minister vereist. We kunnen verder om in het najaar de eerste helft van de bollards weg te halen.


Volgende blog in september… Goede vakantie! Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel