Blog

OV heeft de toekomst

Tegen de tijdgeest van individualisering in, zijn er steeds meer signalen dat openbaar en collectief vervoer de toekomst heeft, zo stelt Joep Dickhaut van Movinnio in de juni editie van Verkeer in Beeld magazine. Een toenemend deel van de bevolking woont in de stedelijke gebieden, waar OV goed werkt. Autonoom rijden en platoonrijden – een nieuwe vorm van OV – zijn inmiddels mogelijk, maar de snelheid van invoering wordt bepaald door wetgeving en acceptatie.

Wie maakt integrale businesscase?

Vanuit financieel en milieutechnisch oogpunt is beter benutten van infrastructuur en voertuigen noodzaak geworden. Een toenemend gebruik van P+R’s en carpoolplaatsen is merkbaar. En als niet iedereen elkaar napraat, moet je wel geloven dat we straks ‘gebruik’ belangrijker vinden dan ‘bezit’. Een heel kleine verschuiving lijkt al zichtbaar in de grote steden. De enige sector waar de signalen niet vandaan komen is de OV-sector. Of het moet het succes van de OV-chipkaart en OV-reisplanners zijn die het OV-reizen van veel ‘gedoe’ ontdoen. Vreemd is dat natuurlijk niet. De Google-taxi komt immers ook noch uit de uit de autosector, noch uit de taxibranche. Voor het OV van de toekomst is een integrale businesscase nodig. Maar wie maakt die?

Auteur: Joep Dickhaut - directeur MovinnioDit artikel komt uit

Deel dit artikel