Blog

Blog: Maak de Amsterdamse binnenstad autovrij!

Als je je in de ochtend door de Amsterdamse binnenstad beweegt heeft het iets weg van een mierenhoop, schrijft Rutger Groot Wassink. Groot Wassink is fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Zijn partij wil de binnenstad autovrij maken en parkeren fors duurder.

Met ruim 850.000 inwoners, dagelijks 350.000 forenzen en studenten en jaarlijks maar liefst 17 miljoen toeristen krioelt het van de mensen. En al deze mensen proberen zich elke dag weer een weg door de stad te banen. Met wisselend succes. Want het is druk. Te druk. Langzaam slibt de stad dicht. Voor de Amsterdammer is de auto al lang niet meer het belangrijkste vervoermiddel. Iedereen weet dat je overal met de fiets veel sneller bent. Met de auto de stad in? Slecht idee. Waarom kan dat eigenlijk nog? Waarom blijven we de auto zo veel ruimte bieden? Ook als je kijkt naar het dalende autobezit zie je dat de heerschappij van de auto echt voorbij is. 

Ruimtelijke keuzes

Merkwaardig genoeg vertaalt die afname van het belang van blik zich nog niet in scherpe ruimtelijke keuzes. Of in elk geval onvoldoende, als je het mij vraagt. Een van de meest bediscussieerde onderwerpen in de Amsterdamse politiek is die drukte in de binnenstad. En als je weet dat zeventig procent van de openbare ruimte daar wordt ingenomen door rijdende of geparkeerde auto’s, dan ligt daar toch een oplossing? Zeker nu de Noord-Zuidlijn echt een keer klaar dreigt te raken.

 

Laten we de ruimte eerlijker verdelen! Geef fietsers en voetgangers de ruimte. Dat is niet alleen beter voor de verdeling van de drukte, maar levert ook een grote bijdrage aan de gezondheid van Amsterdammers. Nu krijgt iedereen door het gemotoriseerd verkeer tot zes sigaretten per dag binnen. De rechtszaak die Milieudefensie tegen de overheid aanspande over luchtkwaliteit, laat zien dat het echt anders moet.

Stilstaand blik

Echte keuzes zijn nodig om de auto actief uit delen van de stad te weren. En dat kan! Slechts vijftien procent van de binnenstadbewoners heeft een auto. En ja, die staat dus voor de deur en het overgrote gedeelte van de tijd stil. Dat kan slimmer. En is het niet raar dat je nog altijd vanaf de Ring A10 tot aan het monument op de Dam kunt rijden? Ik vind van wel. Net als in andere grote Europese steden biedt het autovrij maken van de Amsterdamse binnenstad grote voordelen. Beter voor de doorstroom, de volksgezondheid en de leefbaarheid van de stad. Natuurlijk zullen we de toelevering van winkels en bedrijven goed moeten regelen maar de plannen voor cargo-hubs liggen er. De schaarse ruimte eerlijk delen is de oplossing.

 

De toekomst van de binnenstad is autovrij!

Door Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van GroenLinks AmsterdamDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel