Blog

'Crisis als deze wijst op onze relatie met natuur'

Daan Bruggink, eigenaar van ORGA architect, pleit ervoor om natuur meer in onze gebouwde omgeving te integreren. Immers: "Goede gezondheid en welzijn blijken toch het belangrijkste van alles."

In een blog op kennisplatform Biind diept Bruggink een mogelijkheid uit om onze gebouwde omgeving gezonder en prettiger te maken: via biophilic architecture


"De definitie biophilic is net zo logisch als eenvoudig: wij allen zijn in ons DNA voor 99 procent met de natuur verbonden (zo getuige de huidige crisis), dus hoe meer natuur in onze directe omgeving, hoe meer ons welzijn stijgt. We zijn allen genetisch zo geprogrammeerd dat de prikkels die de natuur ons biedt, ons precies uitdagen om ons gezond en prettig te laten voelen. In een biophilic gebouw laat je een gebruiker de natuur dus overal en in diverse vormen ervaren. Iedereen begrijpt de positieve effecten hiervan. De return-on-investment van groen, natuurlijke vocht- en warmteregulerende materialen, houtoppervlakken, water, daglicht, planten, zicht op groen en natuurlijke installatieprincipes, enzovoorts, is enorm."


"Er zijn diverse onderzoeken, van o.a. Interface en Terrapin Bright Green, die dit overtuigend aantonen. Een van de onderzoeken toonde aan dat werknemers in omgevingen met biofiele ontwerpelementen vijftien procetn productiever waren in vergelijking met groepen zonder groen of natuurlijke omgevingen. Bijna negen op de tien werknemers in kantoren met biofiel ontwerp rapporteerden ook een verbeterd welzijn. Wanneer je dan bedenkt dat 47 procent van de werknemers in de wereld meldden dat ze geen natuurlijk licht in hun kantoor hadden en 58 procent dat ze geen planten hadden, is dat al snel laaghangend fruit."


"We moeten dus luisteren naar onze inherente, biologisch DNA-gecodeerde behoefte om aan te sluiten bij de natuur, door het opnemen van de natuur en natuurlijke elementen in de gebouwde omgeving. Dat levert de omstandigheden die de productiviteit verbeteren, het aantal ziektedagen van de werknemers verminderen, de concentratie bevorderen, zorgen voor minder stress en waarin studenten beter leren en patiënten sneller herstellen."

Lees verder

De volledige blog van Bruggink is te lezen op Biind. Hierin geeft hij onder andere een voorbeeld van succesvolle integratie van natuur in een pand en gaat hij dieper in op de (financiële) haalbaarheid van bouwen met de natuur.


Daan Bruggink is eigenaar van ORGA architect en tevens gasthoofdredacteur van de komende editie van Stedebouw & Architectuur, thema Circulair Bouwen. Hierin leest u onder andere over Brugginks visie, over de circulaire Wildopvang Avolare, over de klimaatreddende functie van houtbouw en meer. Deze editie verschijnt op 22 mei. Jezelf verzekeren van een editie? Word dan lid van ons platform.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel