Blog

“Ambition is a dream with a V8 engine”

Dagelijks komen er twee mensen om in het verkeer en raken er veertig gewond. We gaan ervan uit dat het onszelf en onze geliefden niet zal overkomen. Natuurlijk weten we dat dit niet reëel is. We kunnen niet functioneren als we ons de hele dag bezig houden met dreigend gevaar. Onze hersenen hebben een mechanisme dat ons hiertegen beschermt. Ons brein liegt ons een beetje voor, zodat we normaal kunnen blijven functioneren. Dit betekent echter niet dat we als maatschappij de doden en gewonden moeten accepteren. Zeker wij, degenen die hier beroepsmatig mee bezig zijn,mogen en kunnen geen andere ambitie hebben dan te streven naar 0 doden en gewonden in het verkeer.

We doen het relatief goed als je op internationale schaal kijkt. Maar 600 doden, 19.000 gewonden en 12,5 miljard schade beschrijven een onacceptabele situatie. Met de dalende lijn van de ongevalsgrafieken, deels zelfs het gevolg van de beperkte beschikbaarheid van verkeersveiligheidsdata, lijken we de urgentie van wat de eerder genoemde getallen betekenen te missen. De doelstelling van 500 doden en 10.600 ernstige verkeersgewonden in 2020 gaan we zo niet halen! Nieuwe ontwikkelingen zoals KenmerkenMeldingPlus van STAR, EuroRAP en ProMeV zorgen voor bruikbare handvatten om de verkeersveiligheid een boost te geven. Burgers en politici krijgen daarmee ook direct inzicht in verkeersveiligheidsdata. Een nieuwe uitdaging ligt op de loer: hoe communiceren we met en betrekken we onze weggebruikers bij deze ontwikkelingen? Hoe kunnen we van onze gezamenlijke ambitie een gezamenlijk doel maken? Wie heeft welke verantwoordelijkheid en wat doen partijen daar afzonderlijk mee? Het loont om gebruikers te betrekken, maar het kan nooit een manier zijn om voor verantwoordelijkheid weg te lopen.

 

De waarde van toegepaste psychologie

Na jarenlange aandacht voor de weg en het voertuig, is de weggebruiker steeds meer de sleutel, maar kunnen we dat verlangen? Is het realistisch om te denken dat zij met dezelfde aandacht naar deze problematiek kijken? Moeten we hen extra voorlichten en bewust maken of juist niets zeggen en ontzien en ontzorgen? Heeft het zin om mensen bewust te maken van zaken die ze liever niet onder ogen zien en wat is daarvan het effect? Het luistert nauw om de juiste toon te raken. Veel voor de hand liggende maatregelen zijn inmiddels genomen. Gelukkig zien we steeds meer de waarde die toegepaste psychologische kennis hiervoor biedt. Het gaat nu om het vertalen van deze inzichten naar praktische, haalbare en voor gebruikers acceptabele maatregelen en initiatieven die op constructieve wijze bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland.

 

Gas erop!

De belangrijkste voorwaarde daarbij is het verbinden van bestaande en nieuwe initiatieven vanuit de overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We hebben elkaar nodig om onze gezamenlijke ambitie te kunnen verwezenlijken. "Ambition is a dream with a V8 engine" zei Elvis al. Ik zeg: gas erop, verbinden maakt krachtig: op naar de 0! 

 

Dit artikel is verschenen in de Special Verkeersveiligheid in de decembereditie van Verkeer in Beeld. Lees hier meer artikelen in de online special >>Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel