Blog

Blog: Tweede wegcategoriseringsslag Duurzaam Veilig voor de fiets

In de wegcategorisering Duurzaam Veilig is fietsinfrastructuur een bescheiden rol toebedeeld. Dat is best opmerkelijk: onder de fietsers valt ongeveer een derde van de verkeersdoden en meer dan de helft van de ernstig verkeersgewonden.

De eerste denkfout: we leggen fietspaden aan langs drukke verkeersaders. Dat is niet wenselijk, want daardoor komt het fietsnetwerk in de meeste gemeentes juist langs de meest onveilige wegen te liggen. We verleiden fietsers om een onveilige keuze te maken.

Ontvlechten

Beter is het om het fietspad te ontvlechten van de verkeersaders. Want als de fietsroutes door goed ingerichte verblijfsgebieden lopen, is de kans op ernstige ongevallen op voorhand al een stuk minder groot. In goed ingerichte 30km/uur-zones is het streven om 0 verkeersslachtoffers, in contrast met een haalbare doelstelling waarbij het lijkt of je een aantal doden of gewonden accepteert. Deze aanpak past het best in het principe van Duurzaam Veilig om een minimaal deel van de rit over relatief onveilige wegen te maken en om verkeerssoorten te scheiden. En bovendien wordt de snelheid op potentiële conflictpunten gereduceerd. Fietssteden ’s-Hertogenbosch en Houten passen ontvlechten succesvol toe.

Diversiteit

Met een eigen netwerk voor de fiets is het mogelijk om de tweezijdige ongevallen effectief aan te pakken, maar veel ongevallen ontstaan zonder botspartner. De huidige aanpak van Duurzaam Veilig heeft niet geleid tot EHK (essentiële herkenbaarheidskenmerken) of tot basiskenmerken voor fietsroutes. Integendeel: de opkomst van fietssnelwegen en fietsstraten maken de diversiteit aan fietsinfrastructuur er alleen maar groter op. Je kunt nu bijvoorbeeld niet aan het fietspad zien of je snelle brom-/snorfietsers en speed pedelecs kunt verwachten.


Markering kan voelbaar (tactiel) uitgevoerd worden, waardoor het attentieniveau op de juiste momenten wordt verhoogd. Handig voor fietsers die zijn afgeleid door het bedienen van hun smartphone. En ook vergevingsgezindheid kan zodoende gericht vorm krijgen. 


Verschillende pilotprojecten besteden hier aandacht aan, elk op hun eigen manier, maar een landelijke regie ontbreekt vooralsnog. De tweede categoriseringsslag Duurzaam Veilig is bovenal een paraplu, om de verschillende initiatieven die nu lopen bij elkaar te brengen, om nieuwe energie los te maken in Nederland en om snel een veiligheidswinst te kunnen boeken.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel