Blog

Fietsdiefstal de wereld uit!

Jeanette van ’t Zelfde, adviseur Public Affairs, ANWB Algemeen Ledenbelang

Jaarlijks worden zo’n 600.000 fietsen gestolen, en daarmee worden evenzoveel mensen slachtoffer van fietsdiefstal. Op het moment van verschijnen van dit podiumstuk vindt er waarschijnlijk weer een hausse aan fietsdiefstallen plaats; het nieuwe schooljaar is immers begonnen. Geen wonder dat fietsdiefstal een grote maatschappelijke ergernis is. Reden voor het vorige kabinet om het aantal fietsdiefstallen met 100.000 te willen laten afnemen.

Dat streven is weliswaar gehaald, maar daarmee is fietsdiefstal zeker niet de wereld uit. Ja, er zijn veelbelovende maatregelen genomen en is er goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. In 2008 is het Fietsdiefstalregister in gebruik genomen; steeds meer fietsen zijn voorzien van een chip; het probleem rond weesfietsen wordt aangepakt; in heel het land worden AFAC’s opgezet en lokfietsen ingezet en dit alles wordt besproken en gedeeld in de Stuurgroep Fietsdiefstal. Lokaal worden successen geboekt. De kranten koppen bijvoorbeeld met ‘Daling fietsdiefstal in Tilburg spectaculair’ en ‘Hardnekkige fietsendief gepakt in Groningen’.

Maar dat is niet genoeg! Het moet beter kunnen. Stel je voor dat iedereen aangifte doet, alle gestolen fietsen in het fietsdiefstalregister worden opgenomen en de politie en gemeenteambtenaren regelmatig controles houden op straat en bij fietsenstallingen; dan zou je in ieder geval meer fietsen kunnen terugbezorgen bij de slachtoffers van fietsdiefstal. Maar daarmee is het probleem van fietsdiefstal nog steeds niet opgelost!

Daarom pleit de ANWB ervoor dat fietseigenaren hun fiets veilig kunnen stallen, thuis en bij stations, sportvelden, scholen, winkelcentra et cetera. De verplichte berging bij nieuwbouwhuizen is weer opgenomen in het Bouwbesluit. Dat is alvast één slag gewonnen. Nu de stallingen bij stations. De minister van IenM heeft het actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’ opgesteld. Wij waarderen het zeer dat zij het belang van goede stallingen onderschrijft. Het plan mag wat ons betreft wel een stuk ambitieuzer qua financiën en aangesloten stations. De voorgestelde financiering is immers aanzienlijk minder dan het bedrag dat door Bureau Berenschot als benodigd rijksaandeel in de nieuwbouw is becijferd. Bovendien wordt in het plan alleen uitgegaan van de zogenaamde PHS-corridors. Hierdoor valt een aantal middelgrote steden buiten de boot, tenzij een rijksbijdrage in de begrotingsvoorbereiding voor 2012 wordt geëffectueerd. Beste Kamerleden, opletten dus, straks bij de begrotingsbehandelingen in september, of die bijdrage daadwerkelijk in de begroting is opgenomen! En niet alleen dan, ook bij de planvorming van stallingen bij stations moeten we alert blijven. Waar alleen nog maar overdekt kan worden gestald en gehandhaafd wordt op verkeerd stallen, vindt de ANWB het een voorwaarde dat gemeenten ook gratis stallingsmogelijkheden aanbieden. Het liefst nog bewaakt ook. Dan verleid je als gemeente reizigers op de fiets te komen en voorkom je bovendien grote handhavingsproblemen.

Bij scholen, winkelcentra en sportvelden moeten gemeenten op zijn minst goede aanbindvoorzieningen bieden. Liever zien we daar ook gratis en bewaakte fietsenstallingen, zoals in sommige stadscentra al het geval is. Deze fietsenstallingen stimuleren het fietsgebruik en dragen daardoor bij aan het autoluw en bereikbaar maken van de stad. Angst voor diefstal of schade zorgt er immers voor dat mensen, als ze moeten kiezen tussen auto en fiets, toch de auto pakken. Ook en vooral op kortere afstanden.

Alle goede voorzieningen ten spijt blijft de fietsgebruiker natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk op slot zetten van zijn fiets. Ons advies is twee ART-goedgekeurde sloten te gebruiken en de fiets vast te ketenen aan de vaste wereld. Dit handelingsperspectief dragen wij waar mogelijk uit, aan onze leden en aan hun kinderen, de ANWB-Explorers. Jong geleerd is oud gedaan. Zodat we, tegen de tijd dat de Explorers groot zijn, met onder andere verbeterde stallingen en goed gebruik daarvan door fietseigenaren, fietsdiefstal weer verder uit de wereld hebben gekregen.Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel