Blog

Parkeren = informatiseren

Een optimale parkeervoorziening vergt samenwerking tussen de gemeente en particuliere parkeerbedrijven en providers. Zo’n publiek-private samenwerking begint met een planmatige aanpak van de informatievoorziening.

Grote steden in Europa kijken met een mengeling van afgunst en bewondering naar het digitale parkeren in Nederlandse gemeenten. Dankzij registeren op kenteken, mobiel betalen en elektronisch handhaven blijven dichtbevolkte stadscentra leefbaar en bereikbaar en worden burgers en bezoekers beter bediend. Bovendien geeft wat over de grens wordt aangeduid als het ‘Amsterdamse model’ een combinatie lage beheerskosten en hoge parkeerinkomsten, waar ze in Berlijn of Rome slechts van kunnen dromen.


Glanzende façade

Achter de glanzende façade van het digitale parkeren hangen nog heel wat losse draadjes. De ontwikkeling brengt betere kwaliteit en service tegen lagere kosten, maar regelmatig ook frustratie en teleurstelling als projecten uitlopen, als nieuwe systemen haperen of als het vernieuwde aanbod niet blijkt aan te sluiten bij de vraag. Dat is niet verwonderlijk. De organisatie van parkeren in een middelgrote of grote gemeente is een complexe zaak. Daar zijn veel spelers bij betrokken: verschillende gemeentelijke diensten, exploitanten van parkeergarages, providers van parkeerdiensten en leveranciers van systemen. Die spelers hebben allemaal hun eigen doelen en belangen. En zij gebruiken tal van verschillende processen, systemen en automaten, die onafhankelijk van elkaar gebouwd zijn om deeloplossingen te bieden en die vaak slecht op elkaar aansluiten. Maak daar maar eens één samenhangende en toegankelijke voorziening van. Dat vereist actieve samenwerking in de parkeerketen en vooral expliciete en heldere afspraken.


Afspraken over wie recht heeft op welke informatie en over hoe die informatie toegankelijk wordt gemaakt. Over condities en privacy-waarborgen. En over vereiste kwaliteit, nauwkeurigheid en tijdigheid van de informatie. Alleen samen kunnen partijen parkeerders zo snel en efficiënt mogelijk naar een beschikbare plaats leiden en eenvoudige betaling van het benodigde parkeerrecht regelen. Op grond van gedeelde informatie kunnen zij sturen op het beschikbaar stellen van de benodigde parkeerruimte onder passende condities, met zoveel mogelijk dubbelgebruik. En op grond van die informatie kan de gemeente sturen op de maatschappelijke ambities, en het beleid waar nodig aanpassen.


Planmatige aanpak

Goede samenwerking begint met een planmatige aanpak van de informatievoorziening. Dat kost meer tijd en meer inspanning dan de snelle deeloplossing, die wellicht op korte termijn politiek of commercieel opportuun is. Maar op den duur is een planmatige aanpak veel efficiënter en zeker niet duurder. Het is ook de enige manier om de mogelijkheden van digitaal parkeren volledig uit te nutten en in de ontwikkeling voorop te blijven lopen.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel