Blog

'Wees meer bewust van de vraagstukken van morgen'

Wat wordt de parkeerbeheertrend van 2020?? Dat is voor het komende magazine de vraag voor het Parkeerpanel. Simon Morriën, Teammanager Stadsbedrijf van de gemeente Almere, geeft zijn visie op deze vraag. "Naarmate het belang van parkeren toeneemt zal de centrale overheid haar invloed daarop willen vergroten."

Door: Simon Morriën, Teammanager Stadsbedrijf van de gemeente Almere

Parkeren en parkeerbeheer krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Je ziet het besef dat parkeervraagstukken ingewikkeld zijn en niet los kunnen worden gezien van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en mobiliteitsvraagstukken. Er gaat veel geld om in de parkeerwereld. In het mobiliteitsvraagstuk is parkeren tot nu toe een sluitstuk. Goed om te zien dat op het afgelopen jaarcongres van de VEXPAN er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht was voor parkeren. Parkeren wordt meer en meer gezien als een centrale verantwoordelijkheid, waar middelen gealloceerd moeten worden om kennis van parkeermanagement bij lokale overheden op peil te houden en uit te bouwen. Want parkeren wordt een steeds belangrijker onderdeel van de mobiliteitskeuze.

Dit zal er toe leiden dat bij parkeerbeheerders meer bewustwording ontstaat dat er meer gevraagd wordt dan alléén een garage goed te exploiteren. Er wordt een beroep gedaan om verder te kijken dan vandaag. Ook binnen de gemeente, waar ik zelf werkzaam ben, zie je het belang van parkeren toenemen. Je ziet dat er andere vaardigheden worden gevraagd dan traditioneel bij parkeerbeheerders aanwezig is. Mijn oproep voor 2020 is om jezelf meer bewust te worden van de vraagstukken van morgen. Een belangrijke vraag welke daarbij is in hoeverre de centrale overheid zich gaat bemoeien met de autonomie van gemeenten op het gebied van parkeren. Naarmate het belang van parkeren toeneemt zal de centrale overheid haar invloed daarop willen vergroten.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel