Blog

Een taboe doorbreken... deel I

De crisis heeft de laatste jaren z’n beetje invloed op alles en iedereen en houdt indirect ook de parkeeropgave bezig. Want waar we het voorheen nog allemaal met elkaar over eens waren; ondergronds parkeren in centrumgebieden, om ruimte te bieden aan programma en kwaliteit van de openbare ruimte bovengronds, komt nu de crisis om de hoek kijken…

Inmiddels is er veel gebeurd in de winkelmarkt; onze koopkracht is afgenomen, wat een daling van de omzet tot gevolg heeft, in sommige branches zelfs meer dan 30%! Hierin wordt de nonfood harder getroffen dan de food branche, waar discounters zelfs nog een stijging in hun marktaandeel zien. Verder is het tempo van het verschijnen en het verdwijnen van winkels toegenomen, wat het, met deze daling in de doorlooptijd, voor beleggers riskanter maakt te beleggen. En uiteraard vergt de opkomst van het internetshoppen haar tol.


Consument centraal in compact winkelcentrum

Het gevolg van deze factoren is een toename van leegstand in winkels. Het kan niet anders dan dat dit ook consequenties heeft voor de bezetting in parkeergarages. Investeren in parkeren wordt immers ook riskanter. Om hierop in te spelen is onze opgave van winkelcentra veranderd. In plaats van het toevoegen van m2, werken we nu aan het compact en aantrekkelijk maken van een winkelcentrum, waarin de consument centraal staat. Dit betekent dat we met een andere bril op naar de opgave moeten kijken. Niet alleen de kwaliteit van de openbare ruimte is nog van belang, ook eenvoudige bereikbaarheid, veiligheid en parkeerkosten spelen een rol bij de keuze van de consument. Want wie kan kiezen tussen duurder ondergronds parkeren en goedkoper parkeren voor de deur kiest in deze tijd wellicht anders dan voorheen…


Maar welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van onze openbare ruimte in centrumgebieden? Vormt het een bedreiging of biedt het juist ook nieuwe kansen? Lees dit in deel II.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel