Blog

Wat kun je doen als je parkeerschade hebt, maar de dader onbekend is?

Iemand heeft zijn auto onbeschadigd geparkeerd, maar hij komt terug en ziet schade aan zijn auto. Een deuk, kapotte koplamp of lakschade die er nog niet was toen hij zijn auto parkeerde. De dader is nergens te bekennen en heeft geen contactgegevens achtergelaten. Wat kan de eigenaar van de auto dan doen?

Door: Roland Verhoef (De Vereende) 

Waarschijnlijk heb je deze vraag al vaker gekregen of zelf meegemaakt. Goed om te weten: Wanneer aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan, kan het Waarborgfonds Motorverkeer de schade uitkeren. Bij materiële schade veroorzaakt door een onbekend gebleven motorrijtuig is er wel een wettelijk eigen risico van € 250,00 van toepassing.

Het Waarborgfonds is in 1965 opgericht om mensen te compenseren die schade hebben geleden door een motorvoertuig, maar voor deze schade niet bij een verzekeraar terecht kunnen. Bijvoorbeeld omdat de dader is weggereden zonder contactgegevens achter te laten of omdat de dader onverzekerd is. Met een motorvoertuig bedoelen we een motorvoertuig dat een motorische aandrijving heeft, zoals een auto, brommer, segway of elektrische fiets. Het kan dan gaan om letselschade, materiële schade of om schade aan het motorvoertuig. In het overgrote deel van de particuliere claims gaat het dan om parkeerschades.

Voorwaarden

Zoals gezegd moet aan een aantal wettelijke voorwaarden zijn voldaan voordat het Waarborgfonds kan uitbetalen. In het geval van parkeerschade zijn dat:

  • De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Dit kan soms ook achteraf worden vastgesteld door een schade-expert.
  • Er is bewijs  dat de auto onbeschadigd is geparkeerd en beschadigd is terug gevonden, zonder dat er in de tussentijd mee is gereden.
  • Er is tijdig actie ondernomen om de dader te achterhalen, door aangifte te doen bij de politie en/of andere acties zijn zoals bijvoorbeeld een buurtonderzoek of een, oproep via social media. Zijn er kenmerken van het schadeveroorzakende voertuig bekend dient er direct actie te worden ondernomen, is er niets bekend dient er in ieder geval binnen 14 dagen actie te zijn ondernomen.

Daarnaast is relevant hoe de benadeelde zelf verzekerd is.

Interactieve video

Omdat deze materie complex kan zijn, heeft het Waarborgfonds een interactieve video ontwikkeld waarmee mensen eenvoudig kunnen zien of zij een claim kunnen indienen. De video is een digitale beslisboom waarbij voor elk beslismoment een kort filmpje wordt getoond met uitleg over de te nemen beslissing. Het invullen duurt slechts enkele minuten en daarna kan, indien aan de voorwaarden is voldaan, direct een claim worden ingediend.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel